Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
IBRANCE doseringTabletter, filmdrasjerte 75 mg, 100 mg og 125 mgIbrance doseres én gang daglig i 21 påfølgende dager etterfulgt av 7 dager uten behandling (doseringsskjema 3/1).
  • Fullstendig hematologisk status bør kontrolleres før oppstart av IBRANCE og ved oppstart av ny syklus, samt ved dag 15 i de første 2 syklusene, og ellers ved klinisk indikasjon. 
  • For pasienter som ikke får mer enn grad 1 eller 2 nøytropeni i de 6 første syklusene, skal det hver 3. måned tas fullstendig hematologisk status, før oppstart av etterfølgende sykluser, og ellers ved klinisk indikasjon.
  • Før behandling med IBRANCE anbefales et absolutt nøytrofiltall (ANC) på ≥1 x 109 L og trombocyttall på ≥50 x 109 L.1
IBRANCE og aromatasehemmer

IBRANCE og aromatasehemmer doseres 1 gang daglig i en 4-ukers syklus.
Den anbefalte dosen er 125 mg Ibrance én gang daglig i 3 uker (21 påfølgende dager), etterfulgt av 7 behandlingsfrie dager. I disse behandlingsfrie dagene med Ibrance skal pasienten fortsatt ta aromatasehemmer daglig for å få en komplett syklus på 28 dager.

Når disse 28 dagene er over starter en ny 28-dagerssyklus.

Behandlingen med IBRANCE bør fortsette så lenge pasienten oppnår klinisk nytte av behandlingen, eller til det oppstår uakseptabel toksisitet.

IBRANCE og fulvestrant

Fulvestrant gis intramuskulært på dag 1, 15 og 29 og deretter én gang i måneden. Se preparatomtalen til fulvestrant for mer informasjon.
Den anbefalte dosen for Ibrance er 125 mg Ibrance én gang daglig i 3 uker (21 påfølgende dager), etterfulgt av 7 behandlingsfrie dager. Når disse 28 dagene er over, starter en 28-dagerssyklus på nytt igjen.

Mat, drikke og uteglemt dose
  • Ibrance tabletter skal svelges hele (de skal ikke tygges, knuses eller deles før svelging).
  • Kan tas med eller uten mat.
  • Pasientene bør oppfordres til å ta dosen på cirka samme tidspunkt hver dag.
  • Hvis pasienten kaster opp eller ikke får tatt en dose skal pasienten ikke ta en ekstra dose den dagen. Den neste foreskrevne dosen bør tas til vanlig tid.
  • Ibrance skal ikke tas med grapefrukt eller grapefruktjuice da dette kan øke konsentrasjonen av Ibrance i blodet.  
Les mer PALOMA - 2

Studiedesign

Les mer
PALOMA - 3

Studiedesign

Les mer
Referanser:IBRANCE preparatomtale (SPC). 
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Ibrance dosering

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei