Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Dosereduksjon og effekt I en post-hoc, utforskende analyse påvirket ikke dosereduksjoner effekten av førstelinjebehandling med IBRANCE + letrozol etter 9 måneder*1

This was an intra-arm comparison. When evaluating the data, note this analysis was not powered to make comparisons within treatment arms and patient numbers were small.

Adapted from Diéras V, et al. 2019.1
Data cut-off date: February 26, 2016. *Patients with PFS time ≤9 months were excluded.

  • Blant pasienter med adverse events assosiert med dosereduksjon i IBRANCE + letrozolarmen, hadde 67.5% en dosereduksjon assosisert med nøytropeni (24.3% av pasientene i IBRANCE + letrozolarmen vs 0.5% av pasientene i placebo + letrozolarmen)1
  • 14.4% hadde en dosereduksjon assosiert med nedsatt antall nøytrofile (5.2% i IBRANCE-armen vs 0% i placeboarmen)1
  • 3.8% hadde en dosereduksjon assosiert med febril nøytropeni (1.4% i IBRANCE-armen vs 0% i placeboarmen)1
AE = adverse event; GI = gastrointestinal; LET = letrozol; mo = måneder; n = antall pasienter; PFS = progresjonsfri overlevelse; QTc = korrigert QT-tid.Referanser:Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei