Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
IBRANCE i eldre pasienter

I en samlet analyse av pasienter ≥65 år i PALOMA-studien, var behandlingstrengende adverse events (TEAEs) generelt konsistent med den kjente adverse event-profilen til IBRANCE1

PALOMA samleanalyse: TEAEs forekom hos ≥10% av pasienter ≥65 år i samtlige behandlingsgrupper1Adapted from Rugo HS, et al. 2018.1
Data cut-off dates: January 2, 2015 for PALOMA-1, February 26, 2016 for PALOMA-2 and October 23, 2015 for PALOMA-3.
Patients in PALOMA-1 and PALOMA-2 received IBRANCE + LET; patients in PALOMA-3 had endocrine-resistant mBC and received IBRANCE + FUL. 
Includes LET alone in PALOMA-1, LET + PLA in PALOMA-2, and FUL + PLA in PALOMA-3. 
All-causality AEs occurring in ≥10% of patients aged ≥65 years in the as-treated populations were graded in accordance with the maximum grade per CTCAE, version 3.0 (PALOMA-1) or 4.0 (PALOMA-2 and -3) and classified according to MedDRA, version 19.0. 
Clustered preferred terms defined as follows: anaemia includes the preferred terms anaemia, haematocrit decreased, and haemoglobin decreased; infections includes any reported preferred terms of the System Organ Class Infections and Infestations; leukopenia includes the preferred terms Leukopenia and White blood cell count decreased; neutropenia includes the preferred terms Neutropenia and Neutrophil count decreased; thrombocytopenia includes the preferred terms Platelet count decreased and Thrombocytopenia; stomatitis includes the preferred terms Aphthous stomatitis, Cheilitis, Glossitis, Glossodynia, Mouth ulceration, Mucosal inflammation, Oral pain, Oropharyngeal discomfort, Oropharyngeal pain, and Stomatitis.

Up to 6% of patients aged 65 to ≥75 years discontinued because of TEAEs1

Last ned tabell
Les mer PALOMA-2 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
PALOMA-3 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer 
AE = adverse event; CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events; ET= endokrin behandling; FUL = fulvestrant; Gr = grad; LET = letrozol; mBC = metastatisk brystkreft; MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities; n =antall pasienter; PLA = placebo; TEAE = behandlingstrengende adverse event.Referanser:Rugo HS, et al. Eur J Cancer. 2018;101:123-133.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei