Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
IBRANCE sikkerhetsinformasjonIBRANCE langtidssikkerhet

I en samlet analyse på langtidssikkerhet så man ingen tegn til kumulativ eller forsinket toksisitet (bivirkninger) etter opp til 5 år på behandling med IBRANCE i kombinasjon med letrozol eller IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant i førstelinje eller senere linjer1

Hematologiske adverse events over tid*1

Sikkerhetsprofilen forble konsistent og håndterbar ved videre follow-up i fase 3-studiene PALOMA-2 og PALOMA-3 2,3

Les mer PALOMA-2 adverse events 

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
PALOMA-3 adverse events 

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
AE = adverse event; AR = adverse reaction; ALT = alanin aminotransferase; AST = aspartat aminotransferase; ECG = elektrokardiogram (EKG); ET = endokrin behandling; SmPC = preparatomtale. Referanser:Finn R, et al. Oncologist. 2021;26:e749–e755.Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.Turner NC, et al. N Engl J Med. 2018;379(20):1926-1936.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei