Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Pasienter med visceral sykdom

I en analyse av PALOMA-2 og -3 viste IBRANCE i kombinasjon med letrozol og IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant i 1.- linje eller senere linjer en konsistent sikkerhetsprofil i pasienter med visceral sykdom1,2

Scroll left to view table
​​​​​​​
​​​​​​​
Uavhengig av tilstedeværelse eller fravær av visceral sykdom
Scroll left to view table
​​​​​​​
​​​​​​​
Data cut-off dates: 23 October 2015 for PALOMA-3 and 26 February 2016 for PALOMA-2.1AEs reported using a cluster of preferred terms as follows: Anaemia is any event having a preferred term that equals to anaemia or haematocrit decreased or haemoglobin decreased; Infections is any event having a preferred term that is part of the system organ class infections and infestations; Leukopenia is any event having a preferred term that equals to leukopenia or white blood cell count decreased; Neutropenia is any event having a preferred term that equals to neutropenia or neutrophil count decreased.2  
Les mer PALOMA-2 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
PALOMA-3 adverse events

Godt karakterisert sikkerhetsprofil

Les mer
AE = adverse event; ET = endokrin behandling; FUL = fulvestrant; LET = letrozol; TEAE = behandlingstrengende adverse event.Referanser:Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680.Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680. Supplementary Appendix Table S3.Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680. Supplementary Appendix Table S2.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei