Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo

​​​​​​​P-REALITY: hovedtrekk i studien

I P-REALITY (Palbociclib REAL-world 1st-line ComparaTive Effectiveness StudY) undersøkte man effekten av førstelinjebehandling med IBRANCE i kombinasjon med letrozol sammenlignet med letrozol monoterapi.1 Studien er en retrospektiv analyse av helsejournaldata. 

P-REALITY studiedesign

Totalt 1430 pasienter med ≥3 måneders follow-up som mottok IBRANCE i kombinasjon med letrozol eller letrozol monoterapi i 1.-linje.1

Stabilised inverse probability treatment weighting (sIPTW) ble brukt for å balansere pasientkarakteristika og å minimere bias på grunn av manglende randomisering.*1

Tilnærminger for å minimere bias på grunn av manglende randomisering1
HR+/HER2- = hormonereseptorpositiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ; LET = letrozol; mBC = metastatisk brystkreft; N/n = antall pasienter; OS = totaloverlevelse; PFS = progresjonsfri overlevelse; RCT = randomisert kontrollert studie; sIPTW = stabiIised inverse probability treatment weighting.Referanser:DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37.
Austin PC, Stuart EA. Stat Med. 2015;34(28):3661-3679. 
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Ibrance RWE-studierPALOMA-2 Pasienter: baselinekarakteristika Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei