Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
P-REALITY real world progresjonsfri overlevelseBehandling med Ibrance i kombinasjon med letrozol var assosiert med signifikant lenger median rwPFS (primært endepunkt) sammenliknet med letrozol monoterapi*1Adapted from DeMichele A, et al. 2021.1Real-world PFS was defined as the number of months from start of IBRANCE in combination with letrozole or letrozole alone to death or disease progression. Disease progression was determined by the record assessment of the treating clinician based on radiology, pathology, clinical assessment, or laboratory evidence. Patients who did not die or have disease progression were censored at the date of initiation of next line of therapy for those with 2 or more lines of therapy or their last visit during the study period (February 2015–May 2019) for patients with only one line of therapy.

Etter sIPTW (statistisk metode), var median follow-up 24.2 måneder for IBRANCE i  kombinasjon med letrozol og 23.3 måneder for letrozol monoterapi.1

Resultater fra observasjonsstudier (inkludert registerstudier) er kun et supplement til randomiserte kontrollerte kliniske studier og må tolkes med varsomhet.
I observasjonsstudier kan det forekomme ukjente forskjeller i behandlingsgruppene, og man kan derfor ikke trekke konklusjoner om årsakssammenhenger på bakgrunn av slike studier.2,3 
CI = konfidensintervall; LET = letrozol; n/N = antall pasienter; PFS = progresjonsfri overlevelsel; rw = real-world; rwPFS = real world progresjonsfri overlevelse; sIPTW = stabilised inverse probability treatment weighting.Referanser:DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37. Gerstein HC, et al. Lancet. 2019;393(10168):210-211. Corrigan-Curay J, et al. JAMA. 2018;320(9):867-868.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Ibrance RWE-studier PALOMA-2

Progresjonsfri overlevelse

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei