Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Virkningsmekanisme RetningslinjerDoseringDoseringDoseringsinformasjonDosejusteringLegemiddelinteraksjonerEffekt og StudiedesignEffekt og studiedesignEffektStudiedesignSikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellOfte stilte spørsmålMateriell for nedlastning og bestillingVideo
Identifiser mulige interaksjoner før oppstart av behandlingen1Paxlovid er en CYP3A-hemmer og kan øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som primært metaboliseres av CYP3A. Vurder alltid fordel og risiko før forskrivning, med tanke på potensielle signifikante interaksjoner1
  • De fleste interaksjoner kan håndteres ved å midlertidig seponere eventuelle andre legemidler pasienten står på.2
  • I noen tilfeller kan ikke interaksjoner forhindres med denne tilnærmingen, enten på grunn av vedvarende effekt (f.eks. karbamazepin eller rifampicin) eller svært lang halveringstid (f.eks. amiodaron).2
    • Disse interaksjonene kan resultere i utilstrekkelig eksponering for nirmatrelvir eller føre til toksiske nivåer.2
Paxlovid kan forårsake legemiddelinteraksjoner, men har kort behandlingsvarighet (5 dager) og en lav dose ritonavir på 100 mg.1
  • Før du foreskriver Paxlovid, må eventuelle reseptbelagte og reseptfrie legemidler og kosttilskudd som brukes av pasienten kartlegges, da enkelte kan være kontraindisert for samtidig bruk eller skape potensielle interaksjoner som krever dosejusteringer eller tettere overvåking.
Interaksjonssøk 

I interaksjonssøk kan du enkelt søke opp legemiddelinteraksjoner etter navnet på virkestoff eller søkeord.

SøkLoading
Ritonavir har en kjent sikkerhetsprofil og er brukt i kombinasjonsbehandling3
  • Ritonavir er også brukt i kombinasjon med andre antivirale stoffer for å hemme nedbrytningen av de andre legemiddelene.1,2
LES MEREffekt og studiedesign

Les om effekt og studiesignen for EPIC-HR.

EffektLoadingStudiedesignLoading
References:Referanser: 1. Paxlovid SPC 2. Marzolini C, Kuritzkes DR, Marra F, et al. Prescribing niramtrelvir-ritonavir: how to recognize and manage drug-drug interactions. Ann Intern Med. Publisert online 1 mars 2022. doi:10.7326/M22-0281 3. Owen DR, Allerton CM, Anderson AS, Aschenbrenner L, et al. An oral SARS-CoV-2 Mpro inhibitor clinical candidate for the treatment of COVID-19. Science. 2021 Dec 24;374(6575):1586-93.).
Dosing
Preparatomtale
PP-C1D-NOR-0030 Februar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei