Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Virkningsmekanisme RetningslinjerDoseringDoseringDoseringsinformasjonDosejusteringLegemiddelinteraksjonerEffekt og StudiedesignEffekt og studiedesignEffektStudiedesignSikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellOfte stilte spørsmålMateriell for nedlastning og bestillingVideo
I EPIC-HR-studien viste Paxlovid signifikant reduksjon i risiko for utvikling til alvorlig covid-19 sykdom1 ​​​​​Hos høyrisikopasienter som fikk behandling ≤5 dager fra symptomdebut, viste PaxlovidCovid-19-relatert sykehusinnleggelse eller død fra en hvilken som helst årsak til dag 282 EPIC-HR studiedesign: Sikkerheten og effekten av Paxlovid ble vurdert ut ifra en fase 2/3 randomisert, dobbel-blind placebo-kontrollert studie (2085 deltagere) hos symptomatiske, ikke-sykehusinnlagte voksne (18+) deltagere med laboratoriebekreftet SARS-CoV-2 infeksjon, og høy risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Det primære endepunktet vurderte andelen av deltagere med covid-19-relatert sykehusinnleggelse og dødsfall fra hvilken som helst årsak til og med dag 28 ved behandlingsstart ≤ 3 dager etter symptomdebut. Det sekundære endepunktet vurderte på samme måte pasienter som påbegynte behandling ≤5 dager etter symptomstart. Disse dataene presenterer resultatet av den primære analysen for data innsamlet opp til desember 2021.1 

Sikkerhet og tolerabilitet: Under EPIC-HR-studien ble det observert sammenlignbare forekomster av totalt antall bivirkninger mellom Paxlovid og placebo gruppene med dysgeusi 5.6% mot 0.3%; diaré 3.1% mot 1.6%. Antall avbrutte behandlinger som følge av bivirkninger var lav og sammenlignbar med placebo1.   
Covid-19-relatert sykehusinnleggelse eller død fra en hvilken som helst årsak til dag 28
  Paxlovid
N=1039
Placebo
N=1046
n (%) 8 (0.77%) 66 (6.31%)
Absolutt risikoreduksjon for sykehusinnleggelser sammenlignet med placebo [95% CI], % P<0.001 -5.62 (-7.21, -4.03) N/A
Død uansett årsak til og med dag 28, % 0 12 (1.15%)
Tidlig behandling med Paxlovid kan bidra til å redusere total virusmengde1Studiens Paxlovid-arm illustrerteFinn ut mer om det sekundære endepunktet for virusmengdeSom et sekundært endepunkt i EPIC-HR-studien ble SARS-CoV-2-virusmengdene ved baseline og på dag 5 evaluert for 1574 pasienter. Etter å ha tatt høyde for baseline virusmengde, geografisk region og serologistatus, hadde Paxlovid ca. 10 ganger større reduksjon i virusmengde sammenlignet med placebo når behandlingen ble igangsatt innen 3 dager etter symptomdebut.1Studien viste signifikante resultater over en bred pasientpopulasjon
  • Paxlovid viste signifikant effekt (P<0,001) på tvers av pasienttyper uavhengig av virusmengde, baseline serologi, tid fra symptomdebut, alder, diabetesstatus og vekt1.
  • Les mer om karakteristikkene og pasientene som deltok i EPIC-HR-studien
LES MER Sikkerhetsprofil

Les om sikkerhetsprofilen til Paxlovid og hvordan bivirkninger meldes inn.

Sikkerhetsprofil og tolerabilitetLoading
Referanser: 1. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A m.fl. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med. Publisert online 16. februar 2022. doi:10.1056/NEJMoa2118542 
Effekt og studiedesign Se hvordan PAXLOVID hindrer viral replikasjon Se EPIC-HR studien på 2 minutter
Preparatomtale
PP-C1D-NOR-0030 Februar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei