Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Virkningsmekanisme RetningslinjerDoseringDoseringDoseringsinformasjonDosejusteringLegemiddelinteraksjonerEffekt og StudiedesignEffekt og studiedesignEffektStudiedesignSikkerhetsinformasjonOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellOfte stilte spørsmålMateriell for nedlastning og bestillingVideo
Paxlovid ble evaluert i
EPIC-HR-studien1
EPIC-HR var en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert fase 2/3-studie med ikke-sykehusinnlagte, symptomatiske voksne deltakere med SARS-CoV-2-sykdom og med ≥1 risikofaktor for utvikling av alvorlig sykdom (N=2085).Studiens utforming2De viktigste inklusjonskriteriene var blant annet:Inklusjonskriterier for pasienter/deltagere
 • Uvaksinert
 • Voksne ≥18 år
 • Bekreftet positiv for SARS-CoV-2
 • ≤5 dager siden covid-19 symptomstart
 • Ingen tidligere SARS-CoV-2 infeksjon
 • ≥1 av de følgende karakteristikkene/komorbiteter koblet til risiko for utvikling av alvorlig covid-19 sykdom:
  • Diabetes
  • Overvekt (BMI >25)
  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • Kronisk nyresykdom
  • Aktiv røyker
  • Autoimmun sykdom eller immunsuppresiv behandling
  • Kardiovaskulær sykdom
  • Hypertensjon
  • Sigdcellesykdom
  • Nevrologiske utviklingsforstyrrelser
  • Aktiv kreftsykdom
  • Avhengighet av medisinskrelatert teknologi
  • ≥60 år eller eldre uansett komorbiditet

Studiens endepunkt3

De viktigste inklusjonskriteriene var blant annet:De viktigste inklusjonskriteriene var blant annet:De viktigste inklusjonskriteriene var blant annet:Studiens endepunkter3Andel deltakere med perifer oksygenmetning ved hvile ≥ 95 % på dag 1 og 5.
AE=adverse event / bivirkning);
ICU=intensive care unit (intensivavdeling);
PK=pharmacokinetcs (farmakokinetisk);
RT-PCR=reverse-transcription polymerase chain reaction (revers transkriptase polymerasekjedereaksjon);
RT-PCR=reverse-transcription polymerase chain reaction (revers transkriptase polymerasekjedereaksjon);
 • I analysen av mITT1-populasjonen som ble brukt som grunnlag for godkjenning av Paxlovid i Norge, var prosentandelen av relativ risikoreduksjon for sykehusinnleggelse eller død hos deltakere som ble behandlet innen 5 dager etter symptomdebut ∼88%.
 • Ingen pasienter hadde fullført langtidsoppfølging på tidspunktet for denne analysen (dvs. til og med uke 24).
Pasientutvalg1,2343 forsøkssteder over hele verden

Region
 • 41% fra USA
 • 30% fra Europa
 • 12,3% fra Sør-Amerika
 • 9% fra India
 • 5% fra Asia
 • 0,6% fra Afrika
Kjønn
 • 50,5% menn
 • 49,5% kvinner
Etnisitet
 • 72% hvite
 • 5% mørkhudede av afrikansk opprinnelse
 • 14% asiatiske
 • 45% latinamerikanske
  Medianalder
 • 46 år, der 12,8% av deltakerne var 65 år eller eldre (n=268)
Baseline demografi1,4
De ulike demografiske gruppene ble fordelt mellom behandlingsarmene
 • Gjennomsnittlig (SD)virusmengde ved baseline: 5,35 log10 kopier/mL (0,00-9,16)
 • 26% av deltakerne hadde en virusmengde ved baseline på > 107 kopier/ml.
 • 66% av forsøkspersonene hadde symptomdebut ≤ 3 dager etter oppstart av studiebehandlingen
 • 47% av forsøkspersonene var serologisk negative ved baseline.
 • Bare 6,25% av deltakerne fikk eller forventet å få behandling med mAb mot covid-19 på randomiseringstidspunktet, og ble ekskludert fra mITT- og mITT1-analysene.
LES MER Sikkerhetsprofil

Les om sikkerhetsprofilen til Paxlovid og hvordan bivirkninger meldes inn.

Sikkerhet og tolerabilitetLoading
Referanser: 1. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A m.fl. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med. 2022;386(15):1397-1408. 2. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A m.fl. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19 [Supplementary Appendix]. N Engl J Med. 2022;386(15):1397-1408. 3. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A m.fl. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19 [Protocol]. N Engl J Med. 2022;386(15):1397-1408. 4. Paxlovid SPC 
Effekt og studiedesign Se hvordan PAXLOVID hindrer viral replikasjon
Preparatomtale
PP-C1D-NOR-0030 Februar 2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei