Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om VyduraOm CGRP og virkningsmekanismeUtfordringer ved migrenebehandlingEffektAnfallsbehandling, med og uten auraForebyggende behandlngPasienter med og uten triptan-historikkStudiedesign
DoseringSikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjonBivirkninger Om migreneVideoserie om migrene i allmenpraksisForekomst av migrene og PIN-testWebinarOpplæringsmateriellMateriellVideo
Forekomst av migrene og PIN-test

Migrene er IKKE vanlig hodepine, men en kronisk nevrologisk sykdom1. Tilbakevendende akutte anfall med intens, ensidig og pulserende hodepine, ofte ledsaget av kvalme, lys- og/eller lydømfintlighet karakteriserer tilstanden2. Migrene forekommer med eller uten aura2.

Forekomst

Flere kvinner enn menn er rammet av migrene. Ratioen kvinne: mann er 3:1. Det foreligger en genetisk arvelig disposisjon for migrene, men både arv og miljøfaktorer spiller inn2.

Som figuren3 under viser, øker migreneforekomsten hos begge kjønn ved puberteten. Økningen er imidlertid betydelig større hos kvinner, hvor det ses en dobling i forekomsten. Videre stiger forekomsten gradvis frem til 35 til 40 års alder, før den begynner å synke etter overgangsalderen hos kvinner.

Forekomst (prevalens) av migrene relatert til alder hos kvinner og menn i Europa, figuren er omarbeidet av Pfizer etter Stovner LJ, et al., Eur J Neurol. 20063

PIN er et screeningverktøy for migrene4Kan hodepinen være migrene?

PIN testen er et validert screeningverktøy for migrene i allmennpraksis og er anbefalt av Norsk Elektronisk Legehåndbok5.

PIN-spørsmål

Er svaret “ja” på minst 2 av de 3 PIN-spørsmålene, er sannsynligheten for migrene ≥ 93%5. En grundig undersøkelse av lege er nødvendig for å stille diagnosen.

PHOTOPHOBIA

Oppleves lys ubehagelig under hodepineanfallet?

INDISPOSEDHar hodepinen begrenset aktiviteter i minst en dag eller mer siste tre måneder? NAUSEA

Samtidig med hodepinen, oppleves uvelhet eller kvalme?

Les mer om Migrene i allmennpraksis

8 korte videoer om migrene, diagnostisering, behandlingsprinsipper og verktøy

Se videoserie om migreneLoading
Om CGRP og virkningsmekanisme

Hva er CGRP (Calcitonin gene-related peptide) og hvordan virker en CGRP-hemmer?

Les mer om CGRPLoading

Referanser

Ailani J, Burch RC, Robbins MS; Board of Directors of the American Headache Society. The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache. 2021 Jul;61(7):1021-1039Ashina M. Migraine. N Engl J Med. 2020 Nov 5;383(19):1866-1876,Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K, Terwindt GM, Pascual J. Epidemiology of headache in Europe. Eur J Neurol. 2006 Apr;13(4):333-45,Lipton, R.b., et al. “A Self-Administered Screener for Migraine in Primary Care.” Neurology, vol. 61, no. 3, 2003, pp. 375–382Migrene - NEL - Norsk Elektronisk Legehåndbok (legehandboka.no)
Om migrene
Preparatomtale
PP-NNT-NOR-0187 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei