Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om VyduraOm CGRP og virkningsmekanismeUtfordringer ved migrenebehandlingEffektAnfallsbehandling, med og uten auraForebyggende behandlngPasienter med og uten triptan-historikkStudiedesign
DoseringSikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjonBivirkninger Om migreneVideoserie om migrene i allmenpraksisForekomst av migrene og PIN-testWebinarOpplæringsmateriellMateriellVideo
WebinarCGRP inhibitors
- experience from Denmark
Faisal Mohammad Amin, Md, PhDPP-NNT-NOR-0178
CGRP inhibitor treatment including combinations with mabs and gepantsPeter J. Goadsby, Professor
PP-NNT-NOR-0177
The role of CGRP and treatment with CGRP antagonists in pregnancy and in breastfeedingMarte-Helene Bjørk, ProfessorPP-NNT-NOR-0179
Viktig informasjon ved bruk av ▼Vydura (rimegepant) til pasienter med migreneReseptgruppe: C

Indikasjoner: Voksne:
- Akutt behandling av migrene med eller uten aura.
- Forebyggende behandling av episodisk migrene ved minst 4 migreneanfall i måneden.

Dosering:
- Anbefalt dose ved behandling av akutt migrene er 75mg 1 gang daglig ved behov.
- Ved forebyggende behandling av episodisk migrene, er anbefalt dose 75mg annen hver dag.
- Maks daglig dose er 75mg

Bivirkninger: Vanligste bivirkning ved akutt behandling og migreneprofylakse var kvalme, hhv. 1,2% og 1,4%. Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige, kan oppstå dager etter administrering.

Viktig sikkerhetsinformasjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunkjson, terminal nyresvikt, graviditet, samtidig bruk av moderat/sterke CYP3A4-hemmere eller induktorer, eller med sterke hemmere av P-gp. Vurder medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling.

Kontraindikasjon: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Pakninger, Priser: 75 mg: 2 stk. (blister) kr 544,80.

Refusjon:  Foreligger foreløpig ikke

For fullstendig informasjon, se VYDURA preparatomtale tilgjengelig på www.dmp.no.
Les mer om 

Referanse

Linde M, et al. Time trends in the prevalence of headache disorders. The Nord-Trondelag Health Studies (HUNT 2 and HUNT 3). Cephalalgia. 2011 Apr;31(5):585-96
Preparatomtale
PP-NNT-NOR-0187 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei