Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om VyduraOm CGRP og virkningsmekanismeUtfordringer ved migrenebehandlingEffektAnfallsbehandling, med og uten auraForebyggende behandlngPasienter med og uten triptan-historikkStudiedesign
DoseringSikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjonBivirkninger Om migreneVideoserie om migrene i allmenpraksisForekomst av migrene og PIN-testOpplæringsmateriellMateriellVideo
Effekt av Vydura hos pasienter med og uten triptan-historikk

Studien1Efficacy of Rimegepant for the Acute Treatment of Migraine Based on Triptan Treatment Experience: Pooled Results From 3 Phase 3 Randomized Clinical Trials” er en post-hoc analyse med «pooled data» fra 3 randomiserte studier som ser på effekten av Vydura i behandling av akutt migrene relatert til erfaring fra tidligere eller nåværende triptanbehandling.
 

Inndeling av behandlingserfaring med triptaner1
  • Utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med 1 triptan
  • Utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med >2 triptaner
  • Ingen triptan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentert
  • Nåværende behandling med triptan

Utilstrekkelig behandlingsrespons med triptan (triptan failure) var definert som selvrapportering av å ha avbrutt behandlingsforsøk med en eller flere triptaner på grunn av utilstrekkelig behandlingsrespons og/eller bivirkninger.

Det co-primære endepunktet1

De to effektmålene var smertefrihet og fravær av mest plagsomme symptomer (MBS) 2 timer etter dosering vs placebo ved akutt behandling.2,3,4

Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine. MBS (mest plagsomme symptomer) inkuderete lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.

Resultatene av post-hoc analysen1

Resultatene viste at Vydura (rimegepant) var effektiv i akuttbehandling av migrene, uavhengig av pasienters erfaring fra tidligere eller nåværende triptanbehandling.

Om studien: Lipton RB et al. Cephalalgia 2023

1Efficacy of Rimegepant for the Acute Treatment of Migraine Based on Triptan Treatment Experience: Pooled Results From 3 Phase 3 Randomized Clinical Trials” Lipton RB et al. Cephalalgia 2023
Dette er en post-hoc analyse som undersøkte effekten av rimegepant (Vydura) hos pasienter med og uten tidligere erfaring med triptanbehandling av akutte migreneanfall (med eller uten aura).

Studien er basert på «pooled data» fra 3 metodologisk like, dobbel-blindede og randomiserte multisenter studier, som sammenliknet effekt og sikkerhet av en singel dose rimegepant i akutt behandling av migrene. Deltakerne var voksne (> 18år) med minst 1 års varighet av episodisk migrene, som etter en screening periode på 3 – 28 dager, deltok i en behandlingsfase på opptil 45 dager med en avslutningsvisitt innen 7 dager etter administrasjon av rimegepant.

Totalt n=3507 voksne (>18 år) pasienter (rimegepant n=1749, placebo n=1758) ble inndelt i fire grupper basert på erfaring med triptanbehandling; 1) utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med 1 triptan (n=910, 25.9%), 2) utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med ≥ 2 triptaner (N=325, 9.3%), 3) ingen triptan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentert (n=1677, 47.8%) og 4) nåværende behandling med triptan (n=595, 17%).

Utilstrekkelig behandlingsrespons med triptan (triptan failure) var definert som selvrapportering av å ha avbrutt behandlingsforsøk med en eller flere triptaner på grunn av utilstrekkelig behandlingsrespons og/eller bivirkninger.

Co-primært effekt-endepunkt var smertefrihet og fravær av mest plagsomme symptom (MBS; lys- og/eller lydømfintlighet, kvalme) 2 timer etter inntak av rimegepant.
Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine. 

Resultater fra post-hoc analysen viste at rimegepant 75mg viste signifikant bedre effekt enn placebo hos deltakere med tidligere utilstrekkelig respons av 1 triptan og ≥ 2 triptaner mht smertefrihet (1 triptan: 20.7% vs 12.4%, p<0.001; ≥ 2 triptaner: 20.0% vs 10.2%, p=0.013) og fravær av MBS (1 triptan: 36.2% vs 24.4%, p<0.001; ≥2 triptaner: 43.0% vs 21.5%, p<0.001). Rimegepant viste bedre effekt på smertefrihet vs placebo  hos deltakere under pågående triptan behandling (20.4.% vs 6.8%, p<0.001) og på fravær av MBS  (37.2% vs 22.2%, p<0.001) 2 timer etter dosering. Hos deltakere uten triptan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentert, var rimegepant mer effektiv enn placebo for smertefrihet 2 timer etter dosering (19.6% vs 14.7%, p=0.007), men ikke signifikant bedre enn placebo for fravær av MBS 2 timer etter dosering (35.0% vs 30.7%, p=0.06).

Det viktige sekundære endepunktet smertelindring 2 timer etter dosering viste at rimegepant var signifikant mer effektiv enn placebo hos deltakere med tidligere utilstrekkelig respons av triptaner (1 triptan: 58.4% vs 42.8%, p<0.001; ≥2 triptaner: 69.5% vs 36.6%, p<0.001), under pågående triptan-behandling samt deltakere uten triptan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentert (triptan brukere: 61.8.% vs 41.3%, p<0.001; triptan-naive: 54.4% vs 47.0%, p=0.002).

Begrensninger med studien: studien sammenlikner et enkeltanfall av migrene (en enkeltdose av rimegepant) og gir derfor ingen opplysning om konsistens av rimegepant behandling. Dette er også en post-hoc analyse, hvilket også er en begrensning med studien.

Konklusjon: rimegepant var mer effektiv enn placebo på det co-primære endepunktet ved anfallsbehandling av migrene uavhengig av om det forelå tidligere utilstrekkelig respons av en eller > 2 triptaner, eller om deltakerne var nåværende triptan-brukere. I den triptan-navie gruppen var det ikke signifikant forskjell i fravær av MBS 2 timer etter dosering.

Link til e-print av studien, Lipton RB et al. Cephalalgia 2023Loading
Effekt av Vydura hos pasienter med og uten triptan-historikk1Utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med 1 triptan1


Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine.
MBS (mest plagsomme symptomer) inkluderte lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.

Utilstrekkelig behandlingsrespons etter behandlingsforsøk med >2 triptanerSmertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine.
MBS (mest plagsomme symptomer) inkuderete lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.

Ingen tripan-historikk og/eller utilstrekkelig behandlingsrespons ikke dokumentertSmertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine.
MBS (mest plagsomme symptomer) inkuderete lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.

Nåværende behandling med triptan


Smertefrihet, definisjon: Reduksjon i hodepine som var moderat/alvorlig ved baseline til ingen hodepine.
MBS (mest plagsomme symptomer) inkuderete lysømfintlighet, kvalme og lydømfintlighet.

Link til e-print av studien, Lipton RB et al. Cephalalgia 2023Loading
Sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjon ved bruk av Vydura til pasienter med migrene

Les merLoading
Migrene i allmennpraksis

8 korte videoer om migrene, diagnostisering, behandlingsprinsipper og verktøy

Se videoserieLoading
Referanser:
  1. Lipton RB, Blumenfeld A, Jensen CM, et. Al Efficacy of rimegepant for the acute treatment of migraine based on triptan treatment experience: Pooled results from three phase 3  randomized clinical trials. Cephalalgia 2023, Vol. 43(2) 1–11
  2. Lipton RB, Croop R, Stock EG, et al. Rimegepant, an oral calcitonin gene-related peptide receptor antagonist, for migraine. N Engl J Med 2019; 381: 142–149.
  3. Lipton R, Conway C, Stock E, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant 75 mg, an oral CGRP receptor antagonist, for the acute treatment of migraine: results from a double-blind, randomized, placebo-controlled trial, study 301. Headache. 2018; 58(8): 1336–37.
  4. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 737–745.
Preparatomtale
PP-NNT-NOR-0141 | Utarbeidet 09.2023
Effekt

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei