Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om VyduraOm CGRP og virkningsmekanismeUtfordringer ved migrenebehandlingEffektAnfallsbehandling, med og uten auraForebyggende behandlngPasienter med og uten triptan-historikkStudiedesign
DoseringSikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjonBivirkninger Om migreneVideoserie om migrene i allmenpraksisForekomst av migrene og PIN-testWebinarOpplæringsmateriellMateriellVideo
Forebyggende behandling av migrene1,2

Det primære effektendepunktet i studien hvor pasienter med minst 6 migrenedager (og ikke >18 hodepinedager) ble inkludert, var endring i gjennomsnitts antall migrenedager pr mnd (MMD) av moderat eller sterk hodepine fra baseline (en 4 ukers observasjonsfase) til uke 9-12 i en 12 ukers lang randomisert behandling med rimegepant vs placebo. Et sekundært effektendepunkt var andel deltakere med minst 50% reduksjon av MMD av moderat eller sterk intensitet i uke 9-12 vs placebo.1

Om studien: Croop et al. 2021. Lancet

Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Jan 2;397:51-60. 

Denne studien undersøkte effekten av rimegepant (Vydura) vs placebo i forebyggende behandling av migrene. Rimegepant smeltetablett 75mg ble gitt annehver dag (EOD) i 12 uker. Deltakerne var voksne > 18 år med minst 1 års varighet av migrene (med eller uten aura eller kronisk migrene).  mITT bestod av totalt 695 pasienter , hvorav n=348 i rimegepantgruppen og n=347 i placebogruppen. Pasienter med mellom 4-18 migreneanfall av moderat til sterk intensitet pr mnd siste 3 mnd, ble inkludert. Det primære effektendepunktet i studien var endring av gjennomsnittlig antall migrene dager pr mnd (MMD) fra baseline (en 4 ukers observasjonsfase) til de siste 4 ukene (uke 9-12) i den 12 ukers lange randomiserte behandlingsperioden. Rimegepant viste signifikant bedre effekt enn placebo, med en gjennomsnitts endring (reduksjon) av MMD i uke 9-12 på – 4,3 dager for rimegepantgruppen (95% CI -4.8 til -3.9) vs -3,5 dager (95% CI -4,0 til -3,0) for placebogruppen med least square mean difference (LSMD) mellom gruppene på -0.8 (95% CI -1.46 til -0.20, p=0.0099 for superiority). Rimegepant viste også signifikant bedre effekt enn placebo på antall deltakere med minst 50% reduksjon av gjennomsnittlig antall moderate eller sterke MMD i uke 9-12 (49%, 95% CI 44 – 54 for rimegepantgruppen vs 41%, 95% CI 36 – 47 for placebogruppen, p=0.044 for superiority). 

Kort oppsummert: rimegepant 75mg smeltetablett EOD som forebyggende behandling  av migrene, var signifikant bedre enn placebo i reduksjon av mean MMD i uke 9-12. Likeså var det signifikant større andel  deltakere med minst 50% reduksjon av mean MMD med moderat eller sterk hodepine i rimegepantgruppen vs placebogruppen. Sikkerhet og tolerabilitet var sammenlignbar i begge grupper, det var få og kun milde og moderate bivirkninger. Det var heller ikke observert tegn til overforbruks hodepine gjennom den 12 ukers lange randomiserte, dobbeltblindede behandlingsperioden. 

Reduksjon i antall månedlige migrenedager (MMD), uke 9-12 etter behandlingsoppstart1

Antall MMD (månedlige migrene dager) var signifikant lavere i behandlingsarmen med Vydura (dosering 1 tbl 75 mg annenhver dag) vs placebo. 


Primærendepunkt, reduksjon av MMD uke 9-12 etter behandlingsstart: 75 mg dosert annenhver dag viste statistisk forskjell. Rimegepant mean – 4,3 MMD (95% CI -5 til -4) versus placebo -3,5 MMD (95% CI -4 til-3), p=0.0099 for superiority. mITT: Vydura (rimegepant) n=348, placebo n=347. Figur omarbeidet av Pfizer etter Croop et al, 2021.1

Oppnåelse av >50% reduksjon i antall MMDs (månedlige migrenedager) av moderat til alvorlig intensitet, uke 9-12 etter behandlingsoppstart1

En halvering, eller mer, av antall MMDs var signifikant høyere i behandlignsarmen med Vydura vs placebo. 


Sekundærendepunkt, minst 50% reduksjon av mean MMD uke 9-12 etter behandlingsstart: 75 mg dosert annenhver dag viste statistisk forskjell. 49% oppnådde dette med rimegepant (95% CI 44 – 54) vs 41% med placebo (95% CI 36 – 47). p=0.044 for superiority. mITT: Vydura (rimegepant) n=171, placebo n=144. Figur omarbeidet av Pfizer etter Croop et al, 2021.1
 

Effekt over tidEtter avsluttet 12 ukers behandling, ble deltakerne forespurt om å fortsette i en open-label forlengelsesstudie i ytterligere 12 måneder. 

Effekten av Vydura som forebyggende behandling (1 tablett 75mg annenhver dag), hvor deltakere også kunne benytte Vydura 75mg etter behov på ikke-planlagte doseringsdager, vedvarte i opptil 1 år i en åpen studieforlengelse (Open-label).*2,3 

N=203 pasienter fullførte den totale 16-måneders behandlingsperioden. Hos disse pasientene var total gjennomsnittlig reduksjon i MMDs fra baseline og gjennom den 16-måneders lange behandlingsperioden, 6,2 dager.

*ingen placeboarm. Deltakerne kunne bruke Vydura 75mg som anfallsbehandling etter behov på ikke-planlagte doseringsdager123

Figuren er basert på referanse SPCog EPAR3: Longitudinelt diagram av endringen i gjennomsnittlig antall månedlige migrenedager (MMD) fra observasjonsperioden, under dobbeltblindet behandling (måned 1 til 3) og under åpen behandling (måned 4 til 16).2
 

Sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjon ved bruk av Vydura til pasienter med migrene

Les merLoading
Om CGRP og virkningsmekanisme

Hva er CGRP (Calcitonin gene-related peptide) og hvordan virker en CGRP-hemmer?

Les merLoading

Referanser

Croop R, Lipton RB, Kudrow D, Stock DA, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021 Jan 2;397:51-60SPC Vydura (rimegepant)European Medicines AgencyAssessment Report. 2022. 1- 135. www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vydura-epar-public-assessment-report_en.pdf
Preparatomtale
PP-NNT-NOR-0187 | Utarbeidet 04.2024
Effekt

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei