Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om VyduraOm CGRP og virkningsmekanismeUtfordringer ved migrenebehandlingEffektAnfallsbehandling, med og uten auraForebyggende behandlngPasienter med og uten triptan-historikkStudiedesign
DoseringSikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhets- og forskrivningsinformasjonBivirkninger Om migreneVideoserie om migrene i allmenpraksisForekomst av migrene og PIN-testWebinarOpplæringsmateriellMateriellVideo
Migrene i allmennpraksisVideoserie om migrene Praktiske råd med Dr. Tine Poole

Dr. Tine Poole er allmennlege med en over gjennomsnittlig interesse for migrene og andre hodepinesykdommer. Hun er leder av Oslo Hodepinesenter og styreleder og fagrådsmedlem i pasientforbundet Hodepine Norge. I denne migrene-videoserien finnes et bredt fokus innen ulike temaer, som:

  • Sykdommen
  • Hvordan diagnostisere migrene?
  • Når man skal henvise til nevrolog?
  • Behandlingsprinsipper og ulike behandlingsmuligheter
  • Verktøy
| De mest sette videoene
Migrene - ulike behandlingsmuligheterPP-NNT-NOR-0143
Migrenediagnostikk
PP-NNT-NOR-0098
Behandlingsprinsipper ved migrenePP-NNT-NOR-0097
Ca. 12-14% av befolkningen lider av migrene1. Det vil si, hvis du har 1500 pasienter på din liste, da har du 180 migrenepasienter. Kjenner du til alle? Episode 1 Migrene hos fastlegen

Migrenediagnostisering og -behandling skal primært håndteres av fastlege. Migrenepasienten er sjelden hos sin lege under et anfall, derfor stilles diagnosen ut fra anamnesen. Hva bør man tenke på i samtalen med hodepinepasienten? Se video (4 min.)

PP-NNT-NOR-0051
Episode 2 Migrenediagnostikk

Riktig diagnose er avgjørende for riktig behandling. Samtalen med pasienten (anamneseopptak) er det aller viktigste. Få tips og råd om hva du bør spørre pasient om, og hvilke verktøy som kan brukes i utredning og diagnostisering. Se video (4 min.)

PP-NNT-NOR-0052
Episode 3 Hodepine - når henvise til nevrolog?

De fleste med migrene skal behandles i primærhelsetjenesten i samarbeid med en spesialist. Hvilke pasienter skal henvises og til hvem – og når skal de henvises? Se video (3 min.)

PP-NNT-NOR-0053
Episode 4 Behandlingsprinsipper ved migrene

Det er viktig å skreddersy et godt behandlingsopplegg sammen med pasienten – både ikke medikamentelt og medikamentelt. Se video (5 min.)

PP-NNT-NOR-0055
Episode 5 Migrene - ulike behandlingsmuligheter

CGRP (Calcitonin gene-related peptide) har en rolle i patofysiologien av migrene og dette er grunnlaget for flere av de ulike migrenemedisiner. Hvilke behandlinger finnes? Se video (5 min.)

PP-NNT-NOR-0142
Episode 6 Hodepinesnaret

Er hodepine farlig og hvordan skille ut mulige farlige hodepiner? Få konkrete tips til hvordan gjøre dette. Se video (5 min.)

PP-NNT-NOR-0057
Episode 7 Verktøy

Migrene utgjør en viktig årsak til tapte gode leveår og uførhet blant unge voksne under 50 år. Få tips og råd om verktøy som kan brukes for å screene hodepinepasientene. Se video (4 min.)

PP-NNT-NOR-0058
Episode 8 Migrene til det motsatte er bevist

Pasienter som oppsøker lege på grunn av anfallsvis hodepine har oftes migrene. Dette på tross av at verken pasienten eller legen tror at hodepine er migrene.  Se video (4 min.)

PP-NNT-NOR-0054
Viktig informasjon ved bruk av ▼Vydura (rimegepant) til pasienter med migreneReseptgruppe: C

Indikasjoner: Voksne:
- Akutt behandling av migrene med eller uten aura.
- Forebyggende behandling av episodisk migrene ved minst 4 migreneanfall i måneden.

Dosering:
- Anbefalt dose ved behandling av akutt migrene er 75mg 1 gang daglig ved behov.
- Ved forebyggende behandling av episodisk migrene, er anbefalt dose 75mg annen hver dag.
- Maks daglig dose er 75mg

Bivirkninger: Vanligste bivirkning ved akutt behandling og migreneprofylakse var kvalme, hhv. 1,2% og 1,4%. Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlige, kan oppstå dager etter administrering.

Viktig sikkerhetsinformasjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunkjson, terminal nyresvikt, graviditet, samtidig bruk av moderat/sterke CYP3A4-hemmere eller induktorer, eller med sterke hemmere av P-gp. Vurder medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling.

Kontraindikasjon: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Pakninger, Priser: 75 mg: 2 stk. (blister) kr 544,80.

Refusjon:  Foreligger foreløpig ikke

For fullstendig informasjon, se VYDURA preparatomtale tilgjengelig på www.legemiddelverket.no.
Les mer om 

Referanse

Linde M, et al. Time trends in the prevalence of headache disorders. The Nord-Trondelag Health Studies (HUNT 2 and HUNT 3). Cephalalgia. 2011 Apr;31(5):585-96
Preparatomtale
PP-NNT-NOR-0187 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei