Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
ATTR-CM: EN LIVSTRUENDE SYKDOM SOM KAN VÆRE LETT Å OVERSEPeroral VYNDAQEL - En behandling som kan være livsforlengende1,4VYNDAQEL er indisert for behandling av voksne pasienter med villtype eller arvelig transtyretinamyloid kardiomyopati(ATTR-CM).4


 

Viktigheten av tidlig diagnose og behandlingTidlig diagnostisering er avgjørende for pasienter med ATTR-CM
Effekt på kardiovaskulære endepunkterDokumentert effekt med 5 års kliniske data for ATTR-CM5‡
Les mer om dosering for ATTR-CM ATTR-ACT var en fase 3, multisenter, internasjonal, parallelldesignet, placebokontrollert, dobbeltblind, randomisert studie med 441 pasienter med villtype eller arvelig ATTR-CM. I ATTR-ACT ble pasienter med ATTR-CM randomisert (2:1:2) til VYNDAQEL 80 mg, VYNDAQEL 20 mg eller placebo én gang daglig (qd) i 30 måneder. Etter fullført ATTR-ACT kunne pasientene delta i den pågående LTE-studien i opptil 60 måneder. LTE post hoc-analysen vurderte dødelighet av alle årsaker hos pasienter som tok kontinuerlig VYNDAQEL sammenlignet med pasienter som initialt var i placebogruppen som gikk over til VYNDAQEL.5ATTR-ACT = tafamidis i transtyretin kardiomyopati klinisk studie; ATTR-CM = transtyretin amyloid kardiomyopati;  LTE = langsiktig forlengelse.

Viktig sikkerhetsinformasjon:
Vyndaqel® (tafamidis) 61 mg er indisert til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM). Anbefalt dosering er 1 kapsel 1 gang daglig. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kan gi interaksjoner ved klinisk relevante konsentrasjoner med BCRP-substrater (f.eks. metotreksat, rosuvastatin, imatinib). Utvalgte bivirkninger: Økte verdier i leverfunksjonsprøver og reduksjon i tyroksin kan forekomme. Pris: Det er fremforhandlet en konfidensiell, kostnadseffektiv pris til norske helseforetak og enkelte private sykehus som er betydelig lavere enn maksimal utsalgspris i apotek kr 195058,40. 

Pakning: Myke kapsler, 30 stk. Reseptgruppe: C.  
Refusjon: H-resept. ICD10: E85 
Kriterier for forskrivning på H-resept: 

 

  • Oppstart av behandling kan kun gjøres av kardiolog med erfaring i behandling av transtyretin amyloidose (ATTR), ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen. 
  • Pasienten må ha en sikkert diagnostisert ATTR kardiomyopati, vanligvis med nukleærmedisinsk påvist amyloid i myokard.
  • Pasienten skal ved oppstart være i NYHA-klasse I eller II. Pasienten skal ha en forventet gjenstående levetid betydelig over 18 måneder.  
  • Ved progresjon til vedvarende (minst 6 måneder) NYHA-klasse III, skal beslutning om å fortsette behandlingen tas i samråd med kardiolog med erfaring i behandling av ATTR, ansatt ved universitetssykehus eller annet helseforetak med kardiologisk enhet med kompetanse på behandling for denne pasientgruppen.
  • Ved rask progresjon til vedvarende NYHA-klasse III i løpet av 6 måneder etter initiert behandling, bør behandlingen avsluttes. 


Før forskrivning, konsulter preparatomtalen på www.legemiddelsok.no 

Referanser:Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. doi:10.1056/NEJMoa1805689Barroso FA, Judge DP, Ebede B, et al. Long-term safety and efficacy of tafamidis for the treatment of hereditary transthyretin amyloid polyneuropathy: results up to 6 years. Amyloid. 2017;24(3):194-204. doi:10.1080/13506129.2017.1357545Merlini G, Coelho T, Waddington Cruz M, Li H, Stewart M, Ebede B. Evaluation of mortality during long-term treatment with tafamidis for transthyretin amyloidosis with polyneuropathy: clinical trial results up to 8.5 years. Neurol Ther. 2020;9(1):105-115. doi:10.1007/s40120-020-00180-w VYNDAQEL preparatomtale.Elliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;15:e008193:1-8.
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei