Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
Tidlig diagnose og behandling av ATTR-CM er avgjørende for overlevelse1ATTR-CM er en underdiagnostisert årsak til hjertesvikt 2,3

Prognosen forverres raskt med fortsatt amyloidavleiring, noe som resulterer i progredierende organdysfunksjon, signifikant reduksjon i livskvalitet og til slutt død.2,4

Tidlig diagnose og behandling er avgjørende

Sammenligning av et friskt hjerte og et hjerte med ATTR-amyloidose

Friskt hjerte
Sammenligning av et friskt hjerte og et hjerte med ATTR-amyloidose
Hjerte med ATTR amyldoise
Ubehandlet har pasienter med ATTR-CM median overlevelse på ~2 til 3,5 år etter diagnosetidspunktet4 
Det er vist at gjennomsnittlig tid til diagnostisering av ATTR-CM var:

6,1 år for villtype5              5,7 år for arvelig5

6,1 år for villtype5
5,7 år for arvelig5

Tidlig diagnose og behandling av ATTR-CM forventes å forlenge gjennomsnittlig levetid med 5,46 år (villtype) og 7,76 år (arvelig) sammenlignet med forsinket diagnose6
Last ned ressurser for ATTR-CM mistanke og diagnostikk
Det er viktig å skille mellom ATTR og AL5,7

Det er flere proteiner som kan forårsake amyloidose, men 98% av dagens diagnostiserte tilfeller av hjerteamyloidose skyldes AL eller ATTR8

wtATTR-CM

wtATTR-CM forårsakes av aldersrelaterte endringer i stabiliteten til TTR-proteiner.2,3,9,11,12 

 • Idiopatisk og ikke ansett for å være en arvelig sykdom
 • Vanligst hos eldre voksne, gjennomsnittsalderen ved diagnose er >60 år
 • De fleste tilfellene av ATTR-CM er av villtypen
   

Vanlige karakteristika som kan forekomme hos pasienter med wtATTR-CM

 • Hjertesvikt3,12,13
 • Hjertearytmier, spesielt atrieflimmer3,4,12,13
 • Tidligere ortopediske manifestasjoner, som bilateralt karpaltunnelsyndrom, spinal stenose i lumbale, og/eller biceps-seneruptur14-16
~3,5 år
median overlevelse
Ubehandlede pasienter med ATTR-CM har en median overlevelse på ~ 2 til 3,5 år etter diagnosetidspunktet4 
~60% av pasientene
opplevde karpaltunnel-syndrom som tidlig manifestasjon
~60% av pasientene med wtATTR-CM har eller har hatt karpaltunnelsyndrom.
Dette kan skje så tidlig som 5 til 7 år før
hjertemanifestasjoner/
hjertesvikt17,18  
hATTR-CM

hATTR-CM er en type amyloidose som er forårsaket av en mutasjon i TTR-genet9

hATTR-CM er arvet i autosomalt dominant mønster, noe som betyr at bare en berørt slektning er nødvendig for å overføre mutasjonen19

Omtrent 75% av pasientene med hATTR-CM hadde kardiomyopati.20

Karpaltunnelsyndrom er også vanlig og kan ofte være første symptomet hos mer enn 30% av hATTR-CM-pasientene. Kardiomyopatisymptomer kan følge etterhvert som sykdommen utvikler seg.21

Det er stor heterogenitet i penetransdata avhengig av fenotype, genotype og miljøfaktorer.22

Oversikt over hATTR-CM

Pasientprofil 

 • Menn og kvinner3
 • Symptomdebut kan oppstå så tidlig som i 50-60 årsalderen23* 
   

Prognose

 • Ubehandlede pasienter med ATTR-CM har en median overlevelse på ~2 til 3,5 år etter diagnosetidspunktet4 

Typiske tegn/symptomer/røde flagg for hATTR-CM:

 • Hjertesvikt3
 • Autonom dysfunskjon3,23
 • Tidligere bilateralt karpaltunnelsyndrom3
 • Perifer dysfunksjon3

Gjenkjenn hjerteaffeksjon (via NT-proBNP måling)

 • Økte serumnivåer av NT-proBNP kan avsløre hjerteaffeksjon24
Det er viktig å oppdage hjerteaffeksjon tidlig.  
Uten behandling kan det føre til uønskede utfall for pasienten, inkludert økt dødelighet.24 
Diagnose av hATTR-CM hos en indekspasient bør føre til genetisk veiledning og testing av slektninger.25 
En målrettet tilnærming kan muliggjøre diagnostisering av sykdom ved første påvisbare tegn eller symptom.25  
Debutalder varierer avhengig av årsaksmutasjon og geografisk område.
AL = immunoglobulin lettkjedeamyloidose; ATTR = transtyretin amyloidose; ATTR-CM = transtyretin amyloid kardiomyopati; hATTR-CM = arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati; NT-proBNP = N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid; TTR=transtyretin; wtATTR-CM = villtype transtyretin amyloid kardiomyopati.
Les mer Registreringsdata og 5 års data for ATTR-CM Les dokumentasjonen
GÅ TIL: Mistenk ATTR-CM
Referanser:Elliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;153e008193:1-8.Witteles RM, Bokhari S, Damy T, et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. JACC Heart Fail. 2019;7(8):709-716. doi:10.1016/j.jchf.2019.04.010Maurer MS, Hanna M, Grogan M, et al. Genotype and phenotype of transthyretin cardiac amyloidosis: THAOS (Transthyretin Amyloid Outcome Survey). J Am Coll Cardiol. 2016;68(2):161-172. doi:10.1016/j.jacc.2016.03.596Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing common questions encountered in the diagnosis and management of cardiac amyloidosis. Circulation. 2017;135(14):1357-1377. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024438Rozenbaum MH, Large S, Bhambri R, et al. Impact of delayed diagnosis and misdiagnosis for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy (ATTR-CM): a targeted literature review. Cardiol Ther. 2021;10(1):141-159. doi:10.1007/s40119-021-00219-56Rozenbaum MH, Large S, Bhambri R, et al. Estimating the health benefits of timely diagnosis and treatment of transthyretin amyloid cardiomyopathy. J Comp Eff Res. 2021;10(11):927-938. doi:10.2217/cer-2021-00711Rapezzi C, Merlini G, Quarta CC, et al. Systemic cardiac amyloidoses: disease profiles and clinical courses of the 3 main types. Circulation. 2009;120(13):1203-1212. doi 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.843334Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. A position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardia! Diseases. Eur J Heart Fail. 2021;23(4):512-526. doi:10.1002/ejhf.2140 Benson MD, Buxbaum JN, Eisenberg DS, et al. Amyloid nomenclature 2018: recommendations by the lnternabonal Society of Amyloidosis (ISA) nomenclature committee. Amyloid. 2018;25(4):215-219. doi:10.1080/13506129.2018.1549825Donnelly JP, Hanna M. Cardiac amyloidosis: An update on diagnosis and treatment. Cleve Clin J Med. 2017;84(12)(suppl 3):12-26. doi:10.3949/ccjm.84.s3.02Ruberg FL, Grogan M, Hanna M, Kelly JW, Maurer MS. Transthyretin amyloid cardiomyopathy: JACC state-of-the-art review. J Am Coll Cardiol. 2019;73(22):2872-2891. doi:10.1016/j.jacc.2019.04.003Connors LH, Sam F, Skinner M, et al. Heart failure resulting from age-related cardiac amyloid disease associated with wild-type transthyretin: a prospective, observational cohort study. Circulation. 2016;133(3):282-290. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018852Pinney JH, Whelan CJ, Petrie A, et al. Senile systemic amyloidosis: clinical features at presentation and outcome. J Am Heart Assoc. 2013;2(2):e000098. doi:10.1161/JAHA.113.000098Nakagawa M, Sekijima Y, Yazaki M, et al. Carpal tunnel syndrome: a common initial symptom of systemic wild-type ATTR (ATTRwt) amyloidosis. Amyloid. 2016;23(1):58-63. doi:10.3109/13506129.2015.1135792Westermark P, Westermark GT, Suhr OB, Berg S. Transthyretin-derived amyloidosis: probably a common cause of lumbar spinal stenosis. Ups J Med Sci. 2014;119(3):223-228. doi:10.3109/03009734.2014.895786Geller HI, Singh A, Alexander KM, et al. Association between ruptured distal biceps tendon and wild-type transthyretin cardiac amyloidosis. JAMA. 2017;318(10):962-963. doi:10.1001/jama.2017.9236Stern LK, Kittleson MM. Updates in cardiac amyloidosis diagnosis and treatment. Curr Oncol Rep. 2021;23(4):47. doi:10.1007/s11912-021-01028-8aus dem Siepen F, Hein S, Prestel S, et al. Carpal tunnel syndrome and spinal canal stenosis: harbingers of transthyretin amyloid cardiomyopathy? Clin Res Cardiol. 2019;108(12):1324-1330. doi:10.1007/s00392-019-01467-1Sekijima Y. Hereditary transthyretin amyloidosis. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, Wallace SE, eds. GeneReviews [Internet]. Seattle, WA: University of Washington; 1993-2019.Rapezzi C, Quarta CC, Obici L, et al. Disease profile and differential diagnosis of hereditary transthyretin-related amyloidosis with exclusively cardiac phenotype: an Italian perspective. Eur Heart J. 2013;34(7):520-528. doi:10.1093/eurheartj/ehs123Kapoor M, Rossor AM, Laura M, Reilly MM. Clinical presentation, diagnosis, and treatment of TTR amyloidosis. J Neuromuscul Dis. 2019;6(2):189-199. doi:10.3233/JND-180371Lahuerta Pueyo C, Aibar Arregui MA, Gracia Gutierrez A, Bueno Juana E, Menao Guillen S. Estimating the prevalence of allelic variants in the transthyretin gene by analysing large-scale sequencing data. Eur J Hum Genet. 2019;27(5):783-791. doi:10.1038/s41431-019-0337-1Rapezzi C, Quarta CC, Riva L, et al. Transthyretin-related amyloidoses and the heart: a clinical overview. Nat Rev Cardiol. 2010;7(7):398-408. doi:10.1038/nrcardio.2010.67Klaassen SHC, Tromp J, Nienhuis HLA, et al. Frequency of and prognostic significance of cardiac involvement at presentation in hereditary transthyretin-derived amyloidosis and the value of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide. Am J Cardiol. 2018;121(1):107-112. doi:10.1016/j.amjcard.2017.09.029Conceiçao I, Damy T, Romero M, et al. Early diagnosis of ATTR amyloidosis through targeted follow-up of identified carriers of TTR gene mutations. Amyloid. 2019;26(1):3-9. doi:10.1080/13506129.2018.1556156
Om ATTR-CM
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei