Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
Både kardiale og ikke-kardiale tegn kan gi mistanke om ATTR-CM1Følgende kliniske tegn og symptomer, spesielt i kombinasjon, øker mistanken om ATTR-CM og behov for ytterligere testing. 
 • Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF) hos pasienter over 60 år2-4
 • Aortastenose3
 • Hjertearytmier1
I en retrospektiv kohortstudie som inkluderte 382 pasienter med ATTR-CM, hadde 69% (265 pasienter) atrieflimmer5
 • EKG: Lav QRS-spenning i forhold til venstre ventrikkelmasse1
 • Ekko: Venstre ventrikkel veggtykkelse ≥12 mm1
Bakgrunn 
 • Ved ATTR-CM er diastolisk funksjon svekket på grunn av amyloidavsetning i myokard. Dette fører til fortykkede og uelatiske ventrikler, og dermed redusert slagvolum. Ejeksjonsfraksjonen faller ikke før i senere stadier av ATTR-CM.6,7
 • Forekomst blant eldre HFpEF pasienter 
  • ~10% of HFpEF pasienter som ble henvist til et amyloidsenter fikk påvist ATTR-CM8*  
  • ~13% av sykehusinnlagte pasienter med HFpEF og økt venstre ventrikkeltykkelse hadde wtATTR-CM (bekreftet ved nukleær scintigrafi)2†  
  • Hos pasienter som gjennomgikk TAVI (transcatheter aortic valve implantation) for alvorlig kalsifisert aortastenose var forekomsten av ATTR-CM 16% totalt, og 22% for menn3 

Redusert lengdeaksekontraksjon med apikal sparing bør gi mistanke om ATTR-CM7,9

Illustrerende bilde

En prospektiv analyse hos 108 pasienter (61% kvinner, alder: 57-74 år) som gjennomgikk endomyokardbiopsi (EMB) for å undersøke myokardvevhistopatologi ved Johns Hopkins University HFpEF Clinic. Omtrent 10% hadde ATTR-CM.En prospektiv, single-center tverssnittstudie ved et tertiært universitetssykehus i Madrid, Spania. 120 pasienter ≥60 år (59% kvinner, gjennomsnittsalder: 82 ± 8 år) innlagt for hjertesvikt med bevart ejeksonsfraksjon ≥50% og LV-hypertrofi ≥12 mm var inkludert. 99mtechnetium-merket 3,3-difosfono-1,2-propanodikarboksylsyre (99mTc-DPD) scintigrafi ble brukt for å bekrefte ATTR-CM. wtATTR ble bekreftet hos 13% (13,3%; 95% Cl: 7,2-19,5) av pasientene.2
 • Karpaltunnelsyndrom1
 • Spinal stenose1
 • Perifer og autonom dysfunksjon i nervesystemet1
 • Bicepsseneruptur1
I to studier av pasienter med wtATTR-CM, hadde 46%-49% karpaltunnelsyndrom7,8
Ikke-kardiale tegn

Bilateralt karpaltunnelsyndrom og spinal stenose

 • Sees ofte ved ATTR-CM på grunn av amyloidavleiringer. Spinal stenose er hovedsaklig sett ved wtATTR-CM12,13
 • Bilateralt karpaltunnelsyndrom og spinal lumbalstenose er kjente kliniske prediktorer for ATTR-CM, disse kan kan opptre flere år før symptomene på hjertesvikt12,14 
 • Blant pasientene som ble operert for karpaltunnelsyndrom, hadde 10,2% amyloidavleiringer15

Bicepsseneruptur 

 • Bicepsseneruptur har blitt sett hos 33% av pasientene med wtATTR-CM. I 95% av tilfellene var det i den dominante armen, og bilateralt hos 24% av pasientene16

Hofte- og kneprotese

 • I en studie med 313 pasienter (172 med ATTR-CM) var artroplastikkoperasjoner i hofter og knær hyppigere enn i befolkningen generelt, og i gjennomsnitt forekom artroplastikk 7,2 år før diagnosen ATTR-CM17

Dysfunksjon i nervesystemet 

 • Dysfunksjon i nervesystemet inkludert polynevropati og autonom dysfunksjon, samt gastrointestinale plager og/eller uforklart vekttap18 
 • Gastrointestinale plager på grunn av autonom dysfunksjon inkluderer kronisk diaré, forstoppelse, eller begge deler 
 • Ortostatisk hypotensjon av autonom dysfunksjon er et annet symptom som kan oppstå ved ATTR-CM18
Anbefalinger fra European Society of Cardiology (ESC)  

ESC arbeidsgruppen anbefaler screening for ATTR-CM hvis venstre ventrikkelveggtykkelsen er ≥ 12 mm + tilstedeværelse av ≥ 1 rødt flagg eller klinisk scenario11

Last ned ressurser til hjelp ved mistanke om ATTR-CM Kliniske funn som bør gi ytterligere mistanke om ATTR-CM1,19

EKG1,19

 • Avvik mellom LV-tykkelse og QRS-spenning
 • Atrioventrikulær blokk, i nærvær av økt veggtykkelse

CMR1,19

 • Økt ekstracellulært volum (ECV)

Ekko1,19,20

 • Økt LV veggtykkelse
 • Redusert langakse strain med apikal sparing
 • Hypertrofisk fenotype med tilhørende infiltrative trekk

Biomarkører1,11,19

 • Mild økning i troponinnivået ved gjentatte anledninger
 • Uforholdsmessige forhøyet N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) i forhold til grad av hjertesvikt
ATTR-CM = transtyretin amyloid kardiomyopati; CMR = hjertemagnetisk resonans; EKG = elektrokardiografi; Ekko = ekkokardiografi; hATTR-CM = arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati; HFpEF=hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon; LV = venstre ventrikulær; QRS = Q-bølge, R-bølge, S-bølge; wtATTR-CM = villtype transtyretin amyloid kardiomyopati. 
Finn ut mer Registreringsdata og 5 års data for ATTR-CM Se dokumentasjonen ATTR-CM sykdomsmekanismer Forstå sykdomsmekanismen
GÅ TIL: Diagnose ATTR-CM
Referanser:Witteles RM, Bokhari S, Damy T, et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. JACC Heart Fail. 2019;7(8):709-716. doi:10.1016/j.jchf.2019.04.01 010Gonzalez-Lopez E, Gallego-Delgado M, Guzzo-Merello G, et al. Wild-type transthyretin amyloidosis as a cause of heart failure with preserved ejection fraction. Eur Heart J. 2015;36(38):2585-2594. doi:10.1093/eurheartj/ehv338Castano A, Drachman BM, Judge D, Maurer MS. Natural history and therapy of TTR-cardiac amyloidosis: emerging disease-modifying therapies from organ transplantation to stabilizer and silencer drugs. Heart Fail Rev. 2015;20(2):163-178. doi:10.1007/s10741-014-9462-7Ruberg FL, Berk JL. Transthyretin (TTR) cardiac amyloidosis. Circulation. 2012;126(10):1286-1300. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.078915Donnellan E, Wazni OM, Hanna M, et al. Atrial fibrillation in transthyretin cardiac amyloidosis: predictors, prevalence, and efficacy of rhythm control strategies. JACC Clin Electrophysiol. 2020;6(9):1118-1127. doi:10.1016/j.jacep.2020.04.019Borlaug BA, Paulus WJ. Heart failure with preserved ejection fraction: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Eur Heart J. 2011;32(6):670-679. doi:10.1093/eurheartj/ehq426Siddiqi OK, Ruberg FL. Cardiac amyloidosis: an update on pathophysiology, diagnosis, and treatment. Trends Cardiovasc Med. 2018;28(1):10-21. doi:10.1016/j.tcm.2017.07.004 Hahn VS, Yanek LR, Vaishnav J, et al. Endomyocardial biopsy characterization of heart failure with preserved ejection fraction and prevalence of cardiac amyloidosis. JACC Heart Fail. 2020;8(9):712-724. doi:10.1016/j.jchf.2020.04.007Narotsky DL, Castaño A, Weinsaft JW, Bokhari S, Maurer MS. Wild-type transthyretin cardiac amyloidosis: novel insights from advanced imaging. Can J Cardiol. 2016;32(9):1166.e1-1166.e10. doi:10.1016/j.cjca.2016.05.008Connors LH, Sam F, Skinner M, et al. Heart failure resulting from age-related cardiac amyloid disease associated with wild-type transthyretin: a prospective, observational cohort study. Circulation. 2016;133(3):282-290. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018852Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. A position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur J Heart Fail. 2021;23(4):512-526. doi:10.1002/ejhf.2140Nakagawa M, Sekijima Y, Yazaki M, et al. Carpal tunnel syndrome: a common initial symptom of systemic wild-type ATTR (ATTRwt) amyloidosis. Amyloid. 2016;23(1):58-63. doi:10.3109/13506129.2015.1135792 Westermark P, Westermark GT, Suhr OB, Berg S. Transthyretin-derived amyloidosis: probably a common cause of lumbar spinal stenosis. Ups J Med Sci. 2014;119(3):223-228. doi:10.3109/03009734.2014.895786 Papoutsidakis N, Miller EJ, Rodonski A, Jacoby D. Time course of common clinical manifestations in patients with transthyretin cardiac amyloidosis: delay from symptom onset to diagnosis. J Card Fail. 2018;24(2):131-133. doi:10.1016/ j.cardfail.2017.12.005Sperry BW, Reyes BA, lkram A, et al. Tenosynovial and cardiac amyloidosis in patients undergoing carpal tunnel release. J Am Coll Cardiol. 2018;72(17):2040-2050. doi:10.1016/j.jacc.2018.07.092Geller HI, Singh A, Alexander KM, Mirto TM, Falk RH. Association between ruptured distal biceps tendon and wild-type transthyretin cardiac amyloidosis. JAMA. 2017;318(10):962-963. doi:10.1001/jama.2017.9236Rubin J, Alvarez J, Teruya S, et al. Hip and knee arthroplasty are common among patients with transthyretin cardiac amyloidosis, occurring years before cardiac amyloid diagnosis: can we identify affected patients earlier? Amyloid. 2017;24(4):226-230. doi:10.1080/13506129.2017.1375908Coelho T, Maurer MS, Suhr OB. THAOS - The Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey: initial report on clinical manifestations in patients with hereditary and wild-type transthyretin amyloidosis. Curr Med Res Opin. 2013;29(1):63-76. doi:10.1185/03007995.2012.754348Maurer MS, Bokhari S, Damy T, et al. Expert consensus recommendations for the suspicion and diagnosis of transthyretin cardiac amyloidosis. Circ Heart Fail. 2019;12(9):1-11. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006075Dorbala S, Ando Y, Bokhari S, et al. ASNC/AHA/ASE/EANM/HFSA/ISA/SCMR/SNMMI expert consensus recommendations for multimodality imaging in cardiac amyloidosis: part 1 of 2-evidence base and standardized methods of imaging. J Nucl Cardiol. 2019;26(6):2065-2123 doi:10.1007/s12350-019-01760-6. Addendum: J Nucl Cardiol. Published online July 1, 2021. doi:10.1007/s12350-020-02455-z 
Om ATTR-CM
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei