Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
Klinisk mistanke om ATTR-CM bør føre til bredere diagnostisk utredningEn tilnærming til pasienter med mistanke om hjerteamyloidose, inkludert testing for monoklonalt protein etterfulgt av scintigrafi og/eller biopsi1,2 Download diagnostic flowchart [99mTc-DPD=99mtechnetium-3,3-diphosphono-1,2-propanodicarboxylic acid]; [99mTc-HMDP=99m-technetium­-hydroksymetylen difosfonat]; [99mTc-PYP=99mtechnetium-pyrofosfat]; AL=immunoglobulin lettkjede amyloid fibril protein; ATTR=transtyretin amyloidose; ATTR-CM=transtyretin amyloid kardiomyopati; hATTR-CM=arvelig transtyretin amyloid kardiomyopati; IFE=immunfiksering; IHC=immunhistokjemi; MGUS=monoklonal gammopati av ubestemt betydning; SPECT=single-photon emission computed tomography; TTR=transtyretin; wtATTR-CM=villtype transtyretinamyloid kardiomyopati.
Finn ut mer ATTR-CM oppdage og diagnostisere Last ned ressurser ATTR-CM SYKDOMSMEKANISME Forstå sykdomsmekanismen
Referanser:Maurer MS, Bokhari S, Damy T, et al. Expert consensus recommendations for the suspicion and diagnosis of transthyretin cardiac amyloidosis. Circ Heart Fail. 2019;12(9):e006075. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006075 Gillmore JD, Maurer MS, Falk RH, et al. Nonbiopsy diagnosis of cardiac transthyretin amyloidosis. Circulation. 2016;133(24):2404-2412. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021612 
Om ATTR-CM
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei