Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
Fase 3-studien ATTR-ACT VYNDAQEL ga signifikant reduksjon i kombinasjonen av død uansett årsak og kardiovaskulære sykehusinnleggelser vs. placebo i løpet av 30 måneder.1,2*Pasienter i live ved måned 30† 


Gjennomsnittlige CV-relaterte sykehusinnleggelser per pasient per år i løpet av 30 måneder
Vyndaqel reduserte risiko for død uansett årsak og kardiovaskulære sykehusinnleggelser sammenlignet med placebo (p<0,001)1 
Se langtidsoverlevelsesdata 

Individuelle komponenter – død uansett årsak

 

VYNDAQEL reduserte signifikant død uansett årsak sammenlignet med placebo i løpet av 30 måneder1,2†‡§
~8 pasienter må behandles for å forhindre ett dødsfall innen 30 måneder 
(NNT=7,5)

Individuelle komponenter — kardiovaskulær sykehusinnleggelse

VYNDAQEL reduserte signifikant sykehusinnleggelse sammenlignet med placebo i løpet av 30 måneder1,2§

Individuell komponent - frekvens av kardiovaskulære sykehusinnleggelser i løpet av 30 måneder1,2‡§ ATTR-ACT studiedesign Primær analyse utført med Finkelstein-Schoenfeld-metoden, en hierarkisk kombinasjon av begge komponentene, med prioritet på død uansett årsak.1Hjertetransplantasjon, kombinert hjerte- og levertransplantasjon og hjertemekanisk hjelpemiddelimplantasjon (CMAD) ble behandlet som likeverdig med død i denne analysen.1 Analyse ikke justert for multiplisitet.Komponentene i primæranalysen, død uansett årsak og kardiovaskulære sykehusinnleggelser, ble evaluert individuelt. Død uansett årsak ble analysert ved bruk av en Cox proporsjonal Hazard-modell, med behandling og stratifiseringsfaktorene behandlet som kovariater. Den kardiovaskulære sykehusinnleggelsesanalysen var basert på en Poisson-regresjonsmodell med behandling, transthyretin TTR-status (arvelig og villtype), New York Heart Association (NYHA) baselineklasse (NYHA klasse I og II kombinert versus NYHA klasse III), behandling etter -TTR genotypeinteraksjon og behandling etter-NYHA baseline klassifikasjonsinteraksjonsbetingelser som faktorer.
 
ATTR-ACT = Tafamidis in transtyretin Amyloidosis Cardiomyopathy Clinical Trial; ATTR-CM = transtyretin amyloid kardiomyopati; CI=konfidensintervall; CV=kardiovaskulær; HR = hazard ratio; LTE = Long Term Extension; NNT=Number Needed to Treat.
Finn ut mer ATTR-CM 5 års overlevelsesdata Se langtidsdata ATTR-CM dosering Les mer
GÅ TIL: ATTR-CM langtidsoverlevelse
Referanser:Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. doi:10.1056/NEJMoa1805689
www.legemiddelsok.no Preparatomtale (SPC) Vyndaqel 61 mg 15.02.2023 pkt.5.1Maurer MS, Mann DL. The tafamidis drug development program: A translational triumph. JACC Basic Transl Sci. 2018;3(6):871-873.
Efficacy and Safety Profile ATTR-CM
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei