Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
I en forhåndsdefinert eksplorativ og sensitivitetssubgruppeanalyse fra ATTR-ACT1 viste VYNDAQEL sammenlignbar effekt hos pasienter med villtype og arvelig ATTR-CM1*

Redusert risiko for død uansett årsak, til tross for dårligere prognose ved arvelig ATTR-CM1

Se data Død uansett årsak hos pasienter med villtype og arvelig ATTR-CM1†‡

Post hoc subgruppeanalyse av ATTR-ACT og LTE studien2

Kontinuerlig behandling med VYNDAQEL 80 mg til 61 mg§ ga tilsvarende resultater i villtype og arvelig ATTR-CM undergruppene2

Redusert risiko for død uansett årsak sammenlignet med pasienter som startet med placebo og som  senere gikk over til VYNDAQEL2II

Villtype

Arvelig

Post hoc subgruppeanalyse av ATTR-ACT og LTE studien2

Kontinuerlig behandling med VYNDAQEL 80mg/61mg§ ga økt overlevelse hos pasienter med ATTR-CM med baseline NYHA klasse I, II eller III2

Redusert risiko for død uansett årsak sammenlignet med pasienter som startet med placebo og som senere gikk over til VYNDAQEL2II

Baseline NYHA klasse I/II

Baseline NYHA klasse III

ATTR-ACT studiedesignI forhåndsspesifisert eksplorativ og sensitivitetsanalyse fra ATTR-ACT (Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial) ble karakteristika ved baseline, død uansett årsak og endring fra baseline til måned 30 i 6-minutters gangtest (6MWT) distanse, og Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-Overall Summary (KCCQ-OS)-score sammenlignet hos pasienter med villtype og arvelig ATTR-CM. Hos alle pasienter var død uansett årsak og hyppigheten av sykehusinnleggelse av alle årsaker (vurdert etter Finkelstein-Schoenfeld-metoden) lavere med VYNDAQEL enn placebo (win-ratio 1,45 [95 % KI:1,10 til 1,93];  p = 0,0088).1p-verdier for disse analysene ble ikke justert for multiplisitet.1Vyndaqel 61 mg (tafamidis) tilsvarer 80 mg tafamidismeglumin. Ved bytte mellom tafamidis og tafamidismeglumin må antall milligram justeres for å få samme dose.4,5 Død uansett årsak ble vurdert etter Cox proporsjonal hasardmodell etter genotype (wtATTR og hATTR) og etter NYHA baseline klassifisering (NYHA klasse I eller II og NYHA klasse III) undergrupper.2Median oppfølging i villtype ATTR-CM-undergruppen var 58,3 måneder hos pasienter som fikk kontinuerlig VYNDAQEL og  57,5 måneder hos pasienter som startet med placebo og senere gikk over til VYNDAQEL.2 Median oppfølging i den arvelige ATTR-CM-undergruppen var 58,9 måneder hos pasienter som fikk kontinuerlig VYNDAQEL og 50,1 måneder hos pasienter som startet med placebo og senere gikk over til VYNDAQEL.2Median oppfølging i NYHA klasse I/II var 58,5 måneder hos pasienter som fikk kontinuerlig VYNDAQEL og 57,4 måneder hos pasienter som startet med placebo og senere gikk over til VYNDAQEL.2Median oppfølging i NYHA klasse III var 57,8 måneder hos pasienter som fikk kontinuerlig VYNDAQEL og 55,8 måneder hos pasienter som startet med placebo og senere gikk over til VYNDAQEL.2 Ikke statistisk signifikant.ATTR-ACT = Tafamidis in Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy Clinical Trial; ATTR-CM = transtyretin amyloid kardiomyopati; KI=konfidensintervall; HR = hazard ratio; LTE = Long Term Extension; NYHA = New York Heart Association. 
Finn ut mer ATTR-CM dosering Les mer VYNDAQEL retter seg spesifikt mot TTR-destabilisering Se VYNDAQEL virkningsmekanisme
GÅ TIL: ATTR-CM viktige sekundære endepunkt
Referanser:Rapezzi C, Elliott P, Damy T, et al. Efficacy of tafamidis in patients with hereditary and wild-type transthyretin amyloid cardiomyopathy: further analyses from ATTR-ACT. JGC Heart Fail. 2021;9(2):115-123. doi:10.1016/j.jchf.2020.09.011
Elliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;153e008193:1-8. 
Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. doi:10.1056/NEJMoa1805689
www.legemiddelsok.no Preparatomtale (SPC) Vyndaqel 61 mg 15.02.2023 pkt. 4.2Lockwood PA, Le VH, O'Gorman MT, et al. The bioequivalence of tafamidis 61-mg free acid capsules and tafamidis meglumine 4 x 20-mg capsules in healthy volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev. 2020;9(7):849-854. doi:10.1002/cpdd.789.
Effekt og sikkerhetsprofil ATTR-CM
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei