Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
Fase 3 studien ATTR-ACT1 Allerede etter 6 måneder ga VYNDAQEL mindre reduksjon i funksjonsevne og livskvalitet1

Reduksjon i funksjonskapasitet vist som endring i 6-minutters gangtest (6MWT) og Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Overall Summary (KCCQ-OS)† 

6MWT endring

Endring av KCCQ-OS score

Søylediagram som viser pasienter med uendret eller forbedret KCCQ-OS score, endring fra baseline til måned 30.2‡§||
41,8 % av pasientene på VYNDAQEL rapporterte ingen endring eller forbedret KCCQ-OS score fra baseline til måned 30 vs. 21,4 % av pasientene på placebo2
ATTR-ACT studiedesign6-minutters gangtest (6MWT) evaluerer pasientenes funksjonsevne ved å måle hvor langt de kan gå på 6 minutter.1Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-Overall Summary (KCCQ-OS) score vurderer pasientens livskvalitet ved hjelp av følgende domener: totale symptomer (symptomfrekvens, symptombelastning), fysisk begrensning, livskvalitet og sosial begrensning. Resultatene varierer fra 0 til 100, der høyere score gjenspeiler bedre helsestatus. Vital status ved måned 30 ble vurdert for alle inkluderte pasienter.2Ingen endring= score endring på 0; Forbedret=score endring 1-59. KCCQ-OS vurderer pasientens helsestatus og livskvalitet gjennom 4 domener: livskvalitet (f.eks. Livsglede), sosiale begrensninger, fysiske begrensninger og totale symptomer på hjertesvikt.1,2Denne figuren inkluderer ikke pasienter som hadde en score på -1 til -80. Totalt antall pasienter med en score på -80 til 59 er 170 for VYNDAQEL og 84 for placebo.21,2 % av pasientene behandlet med VYNDAQEL opplevde ingen endring eller forbedring mellom 0-9 poeng, mot 11,9 % av pasientene som fikk placebo. 17,1 % av pasientene behandlet med VYNDAQEL opplevde en forbedring mellom 10-29 poeng, mot 8,3 % av pasientene som fikk placebo. 3,5 % av pasientene behandlet med VYNDAQEL opplevde en forbedring mellom 30-59 poeng, mot 1,2 % av pasientene som fikk placebo.
 
ATTR-CM=transthyretin amyloid cardiomyopathy; LS=least-squares; SE=standard error.
Finn ut mer ATTR-CM dosering Les mer VYNDAQEL retter seg spesifikt mot TTR-destabilisering Se VYNDAQEL virkningsmekanisme
GÅ TIL: ATTR-CM tidlige effektmål
Referanser:Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. doi:10.1056/NEJMoa1805689Hanna M, Damy T, Grogan M, et al. Impact of tafamidis on health-related quality of life in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy (from the Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial). Am J Cardiol. 2021;141:98-105. doi:10.1016/j.amjcard.2020.10.066
Effekt og sikkerhetsprofil ATTR-CM
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei