Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
5 år med kliniske data og en påvist sikkerhets- og tolerabilitetsprofil for VYNDAQEL 80 mg/61 mg* sammenlignbar med placebo1,2 

I ATTR-ACT-studien var frekvensen av bivirkninger hos pasienter behandlet med VYNDAQEL 80 mg* generelt lik og sammenlignbar med placebo1 

 • Sikkerhetsdataene gjenspeiler eksponering av 176 pasienter med ATTR-CM for VYNDAQEL 80 mg (administrert som 4 × 20 mg) daglig i en 30-måneders placebokontrollert studie hos pasienter diagnostisert med ATTR-CM1 
 • Følgende bivirkninger ble rapportert oftere hos pasienter behandlet med VYNDAQEL 80 mg sammenlignet med placebo: Flatulens (8 pasienter [4,5 %] vs. 3 pasienter [1,7 %]) og økte leverfunksjonsverdier (6 pasienter [3,4 %] vs. 2 pasienter [1,1 %]). Årsakssammenheng er ikke fastslått1 
 • Studiepopulasjonen inkluderte pasienter med villtype eller arvelig ATTR-CM; NYHA klasse I, II og Ill; og en median alder på 75 år ved oppstart av behandlingen​​​​​​​

Det ble ikke sett noen nye sikkerhetssignaler hos pasienter som ble behandlet kontinuerlig med VYNDAQEL 80 mg og VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg* gjennom ATTR-ACT LTE-studien. Forekomsten av utilsiktede medisinske hendelser var på nivå med, eller lavere enn, tafamidis (80 og 20 mg sammenslått) eller placebo i ATTR-ACT

 • Pasientene som fullførte ATTR-ACT ble fikk tilbud om å delta i LTE-studien. I LTE studien ble tidligere placebobehandlede pasienter randomisert til VYNDAQEL 80 mg og 20 mg (2:1). Pasientene fikk en median oppfølging på ~58 måneder i begge studiene2  
 • Alle pasientene ble på en gitt dato overført til VYNDAQEL 61 mg* i henhold til endret protokoll
 • VYNDAQEL kan redusere serumkonsentrasjonen av total tyroksin uten ledsagende endring i fritt tyroksin (T4) eller tyreoideastimulerende hormon (TSH). Det er ikke observert tilsvarende kliniske funn forenlig med tyreoideadysfunksjon
 • Økte verdier i leverfunksjonsprøver kan forekomme
 • Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kan gi interaksjoner ved klinisk relevante konsentrasjoner med BCRP-substrater (f.eks. metotreksat, rosuvastatin, imatinib)
 • Sikkerhetsdata for VYNDAQEL 61 mg ble ikke evaluert i den dobbeltblindede, placebokontrollerte, randomiserte fase 3-studien1 
Graviditet og amming
 • GRAVIDITET
  Det finnes ingen data på bruk av VYNDAQEL hos gravide kvinner. Studier på dyr har vist utviklingstoksisitet. VYNDAQEL er ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon1
 • AMMING
  Tilgjengelige data fra dyr har vist utskillelse av tafamidis i melk. En risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. VYNDAQEL skal ikke brukes under amming1
ATTR-CM studiedesign  LTE studiedesign En enkelt VYNDAQEL 61 mg kapsel er bioekvivalent med VYNDAQEL 80 mg (fire 20 mg kapsler) og kan ikke byttes ut per mg.1,3 ATTR-ACT = Tafamidis i Transthyretin kardiomyopati klinisk studie; ATTR-CM = transtyretin amyloid kardiomyopati; LTE = langsiktig forlengelse; NYHA = New York Heart Association.. 
Finn ut mer ATTR-CM dosering Les mer VYNDAQEL retter seg spesifikt mot TTR-destabilisering  Se VYNDAQEL virkningsmekanisme
ATTR-CM oppdage og diagnostisere Last ned ressurser
Referanser:www.legemiddelsok.no Preparatomtale (SPC) Vyndaqel 61 mg 15.02.2023 pkt. 4.5 og 4.8Elliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;153e008193:1-8. Lockwood PA, Le VH, O'Gorman MT, et al. The bioequivalence of tafamidis 61-mg free acid capsules and tafamidis meglumine 4 x 20-mg capsules in healthy volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev. 2020;9(7):849-854. doi:10.1002/cpdd.789 
Effekt og sikkerhetsprofil ATTR-CM
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei