Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
Post hoc analyse av ATTR-ACT og LTE studien' Pasienter som tok kontinuerlig VYNDAQEL 80 mg/61 mg* hadde klinisk signifikant bedre overlevelse etter 5 år sammenlignet med de som først ble behandlet med placebo1†‡Linjediagram som viser tid til død uansett årsak i ATTR-ACT- og LTE-studien1​​​​​​​
53 % 5-års overlevelse hos pasienter som tok kontinuerlig VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 80 mg til VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg 
vs. 32 % hos pasienter som først fikk placebo (p<0.001)1 
LTE studiedesign Vyndaqel 61 mg (tafamidis) tilsvarer 80 mg tafamidismeglumin. Ved bytte mellom tafamidis og tafamidismeglumin må antall milligram justeres for å få samme dose.2,3Etter fullføring av ATTR-ACT fikk pasientene tilbud om å fortsette behandling i LTE-studien i opptil 60 måneder. I LTE-studien fortsatte pasienter behandlet med VYNDAQEL 80 mg i ATTR-ACT med VYNDAQEL 80 mg, deretter gikk de over til VYNDAQEL 61 mg og ble sammenlignet med de som ble behandlet med placebo i ATTR-ACT, som ble randomisert til VYNDAQEL 80 mg eller VYNDAQEL 20 mg (2:1), og deretter gikk over til VYNDAQEL 61 mg. Median LTE-oppfølging var 58,5 måneder i gruppen som fikk kontinuerlig 80 mg til 61 mg VYNDAQEL og 57,1 måneder i gruppen som fikk placebo til 80 mg/20 mg til 61 mg. For begge gruppene var tid null for overlevelsesanalyser tidspunktet for inklusjon i ATTR-ACT.1Det primære effektresultatet i LTE-studien var død uansett årsak, med hjertetransplantasjon og implantasjon av et hjertemekanisk hjelpeapparat (CMAD) behandlet som død. Forskjell i død uansett årsak i de 2 gruppene ble vurdert etter Cox proporsjonal hasardmodell med behandling, genotype og NYHA baseline klassifisering i modellen.1ATTR-ACT = Tafamidis in Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy Clinical Trial; ATTR-CM = transtyretin amyloid kardiomyopati; CI=konfidensintervall; HR = hazard ratio; LTE = Long Term Extension.
Finn ut mer ATTR-CM dosering Les mer
ATTR-CM SYKDOMSMEKANISME Forstå sykdomsmekanismen
GÅ TIL: ATTR-CM subgruppeanalyse
Referanser:Elliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;153e008193:1-8. www.legemiddelsok.no Preparatomtale (SPC) Vyndaqel 61 mg 15.02.2023 pkt. 4.2Lockwood PA, Le VH, O'Gorman MT, et al. The bioequivalence of tafamidis 61-mg free acid capsules and tafamidis meglumine 4 x 20-mg capsules in healthy volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev. 2020;9(7):849-854. doi:10.1002/cpdd.789
Effekt og sikkerhetsprofil ATTR-CM
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei