Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
Data fra forhåndsspesifiserte sekundær- og eksplorative analyser fra ATTR-ACT1,2 Tidlige tegn på behandlingseffekt med VYNDAQEL

Allerede etter en måned hadde pasienter med ATTR-CM behandlet med VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 80 mg signifikant større TTR-stabilisering sammenlignet med placebo (henholdsvis 87,8 % vs. 3,5 %).  p<0,0001)2

Allerede etter 6 måneder hadde pasienter som fikk VYNDAQEL større reduksjon i fallet i funksjonskapasitet (6MWT) vs placebo1

Allerede etter 6 måneder hadde pasienter som fikk VYNDAQEL større reduksjon i fallet i livskvalitet (KCCQ-OS) sammenlignet med placebo1

Ved første måling hadde pasienter som fikk VYNDAQEL mindre økning i NT-proBNP-nivåer sammenlignet med de som fikk placebo (ved 12 måneder)1
Least-squares mean difference, −735,14 [95 % KI, −1 249,16 til −221,13]
ved 12 måneder og −2 180,54 [95 % KI, −3 326,14 til −1 034,95] ved 30 måneder.

ATTR-ACT studiedesign 6MWT=6-minutters gangtest; ATTR-CM=transtyretin amyloid kardiomyopati; KCCQ-OS=Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-Overall Summary; NT-proBNP = N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid; TTR=transtyretin kardiomyopati. 
Finn ut mer ATTR-CM dosering Les mer VYNDAQEL retter seg spesifikt mot TTR-destabilisering Se VYNDAQEL virkningsmekanisme
GÅ TIL: ATTR-CM sikkerhetsprofil
Referanser:Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al; ATTR-ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016. doi:10.1056/NEJMoa1805689Damy T, Garcia-Pavia P, Hanna M, et al. Efficacy and safety of tafamidis doses in the Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) and long-term extension study. Eur J Heart. Published online October 18, 2020. doi:10.1002/ejhf.2027
Effekt og sikkerhetsprofil ATTR-CM
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei