Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om ATTR-CMDiagnose
MistankeViktigheten av tidlig diagnose og behandlingFlytskjema for diagnose
StudiedesignATTR-CM studiedesignEffekt og sikkerhetsinformasjonSubgruppeanalyse
Effekt på harde endepunkterSikkerhetsprofilTidlige effektmål
Viktige sekundære endepunkter
Langtidsoverlevelsesdata
DoseringATTR-CM dosering ATTR-CM LTE doseringsanalyseVirkningsmekanismeSykdomsmekanismeVirkningsmekanisme
Proteinets biologiske funksjon
OpplæringsmateriellInformasjon til forskrivereMateriellVideo
TTR-proteinet spiller en viktig rolle i kroppen - det er viktig for noen biologiske prosesser, inkludert transport av tyroksin og retinol.1-5
  • Tyroideahormoner spiller en viktig rolle i regulering av metabolisme, hjerte- og fordøyelsesfunksjoner, muskelkontroll, hjerneutvikling og beinmetabolisme
  • Retinol (også kjent som vitamin A) er viktig for syn, reproduksjon, vekst og utvikling7  
  • I store kohortstudier har lave plasmakonsentrasjoner av TTR vært forbundet med en høyere risiko for hjertesvikt8*  
  • Langtidseffekt av å redusere TTR hos mennesker er ikke kjent

TTR er et protein med tetramerstruktur som hovedsakelig produseres i leveren1

En dank studie av 16 967 deltakere der plasmatranstyretinkonsentrasjon var undersøkt i 2 tidligere prospektive befolkningsstudier. Cox-regresjonsmetoden ble brukt for å undersøke sammenhengen mellom genetisk lavere transtyretinkonsentrasjon og alvorlig hjertesvikt.8 TTR=transtyretin.
Finn ut merVYNDAQEL virker målrettet mot destabilisering av TTR
Se VYNDAQEL virknings-mekanisme
 GÅ TIL: ATTR-CM sykdomsmekanisme
Referanser:Vieira M, Saraiva MJ. Transthyretin: a multifaceted protein. Biomol Concepts. 2014;5(1):45-54. doi:10.1515/bmc-2013-0038Ackermann EJ, Guo S, Benson MD, et al. Suppressing transthyretin production in mice, monkeys and humans using 2nd-generation antisense oligonucleotides. Amyloid. 2016;23(3):148-157. doi:10.1080/13506129.2016.1191458Adams D, Cauquil C, Labeyrie C, Beaudonnet G, Algalarrondo V, Theaudin M. TTR kinetic stabilizers and TTR gene silencing: a new era in therapy for familial amyloidotic polyneuropathies. Expert Opin Pharmacother. 2016;17(6):791-802. doi:10.1517/14656566.2016.1145664Santos SD, Lambertsen KL, Clausen BH, Cerqueira JJ, Sousa N, Palha JA. CSF transthyretin neuroprotection in a mouse model of brain ischemia. J Neurochem. 2010;155(6):1434-1444. doi:10.1111/j.1471-4159.2010.07047.xSousa JC, Marques F, Dias-Ferreira E, et al. Transthyretin influences spatial reference memory. Neurobiol Leam Mem. 2007;88(3):381-385. doi: 10.1016/j.nlm.2007.07.006 Shahid MA, Ashraf MA, Sharma S. Physiology, Thyroid Hormone. [Updated 2020 May 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500006/. Accessed January 14, 2022.Bar-El Dadon S, Reiten R. Vitamin A and the epigenome. Grit Rev Food Sci Nutr. 2017;57(11):2404-2411. doi:10.1080/10408398.2015.1060940Greve AM, Christoffersen M, Frikke-Schmidt R, Nordestgaard BG, Tybjrerg-Hansen A. Association of low plasma transthyretin concentration with risk of heart failure in the general population. JAMA Cardiol. 2021;6(3):258-266. doi:10.1001 /jamacardio.2020.5969Liz MA, Coelho T, Bellotti V, Fernandez-Arias Ml, Mallaina P, Obici L. A narrative review of the role of transthyretin in health and disease. Neurol Ther. 2020;9(2):395-402. doi:10.1007 /s40120-020-00217-0
Virkningsmekanisme
Preparatomtale
PP-VYN-NOR-0368 | Utarbeidet mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei