Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetEffekt RARask respons (ACR20)Head-to-Head data (ACR50)Effekt PsAACR20 effektdataPASI75 effektdataEntesitt og Dactylitt effektdataEffekt ASASAS20/40 effektdataASDAS(CRP) effektdataEffekt UC8-ukers effektdataStart av effekt52-ukers effektdataOCTAVE StudiedesignEffekt JIASykdoms oppblussACR30/50/70 effektdataSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdierOm XELJANZOm XELJANZJAKi erfaringerXELJANZ virkningsmekanismeHvem kan bruke XELJANZDosering og administrasjonDosering og administrasjonDosering RA/PsA/ASDosering UCDosering JIALaboratorieovervåkningOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Rask reduksjon av tegn og symptomer for PsA-pasienter1Signifikant reduksjon i tegn og symptomer hos PsA-pasienter, vist ved ACR20, så tidlig som uke 2 og ved måned 31,2OPAL Broaden hos csDMARD-IR pasienter2

OPAL Broaden-studien ble ikke designet for å gi komparative effektdata vs Humira og bør ikke tolkes som bevis på overlegenhet eller noninferiority.2

Example

P≤0.05 vs placebo2P<0.001 vs placebo2Statistically significant vs placebo at P0.05 as per the prespecified step-down procedure for type I error control within the ACR20 time course.2Statistically significant vs placebo at P≤0.05 as per the prespecified step-down testing procedure for global type I error control.2​​​​​​All other time points measured were secondary endpoints.1Adapted from Mease et al, 2017.​​​​​​​OPAL Broaden studiedesign

En 12-måneders, randomisert, multisenter, dobbeltblind studie der 422 pasienter med PsA som hadde utilstrekkelig respons på minst én csDMARD og var TNFi-naive, fikk enten XELJANZ 5 mg BID, XELJANZ 10 mg BID, Humira 40 mg subkutant hver 2. uke eller placebo. Ved måned 3 ble alle pasienter på placebobehandling randomisert på en blindet måte til enten XELJANZ 5 mg BID eller XELJANZ 10 mg BID. Primære endepunkter var ACR20-respons og endring i HAQ-DI ved måned 3.2

NB! XELJANZ 10 mg BID er ikke godkjent for bruk hos PsA-pasienter i Norge. 

Signifikant reduksjon i tegn og symptomer hos PsA-pasienter, vist ved ACR20, så tidlig som uke 2 og ved måned 31-3OPAL Beyond hos TNFi-IR pasienterP≤0.05 vs placebo3Statistically significant vs placebo at P≤0.05 as per the prespecified step-down procedure for type I error control within the ACR20 time course.3Statistically significant vs placebo at P≤0.05 as per the prespecified step-down testing procedure for global type I error control.3Adapted from Gladman et al, 2017.​​​​​​​​​​​​​​OPAL Beyond studiedesign

En 6-måneders, randomisert, dobbeltblind studie der 394 pasienter med PsA som hadde utilstrekkelig respons på minst én csDMARD og var TNFi-naive, fikk enten XELJANZ 5 mg BID, XELJANZ 10 mg BID, Humira 40 mg subkutant hver 2. uke eller placebo. Ved måned 3 ble alle pasienter på placebobehandling randomisert på en blindet måte til enten XELJANZ 5 mg BID eller XELJANZ 10 mg BID. Primære endepunkter var ACR20-respons og endring i HAQ-DI ved måned 3.2

NB! XELJANZ 10 mg BID er ikke godkjent for bruk hos PsA-pasienter i Norge. Finn ut merVil du se forbedringene i hudsykdommer målt med PASI75? Lær mer

Humira® is a registered trademark of AbbVie Inc.

ACR=American College of Rheumatology; BID=twice daily; csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; HAQ-DI=Health Assessment Questionnaire-Disability Index; IR=inadequate responder; NRI=nonresponder imputation; PASI=psoriasis area and severity index; PsA=psoriatic arthritis; q 2 wk=every 2 weeks; SC=subcutaneously; TNFi=tumour necrosis factor inhibitor.

Referanser:XELJANZ SPCMease P, Hall S, FitzGerald O, et al. Tofacitinib or adalimumab versus placebo for psoriatic arthritis. N Engl J Med. 2017;377(16):1537-1550.Gladman D, Rigby W, Azevedo VF, et al. Tofacitinib for psoriatic arthritis in patients with an inadequate response to TNF inhibitors. N Engl J Med. 2017;377(16):1526-1536.
Preparatomtale
PP-XEL-NOR-0335 Mai 2023
Effekt PsA
SIKKERHET

Se XELJANZ-sikkerhetsprofil  

Se Sikkerhetsprofil
DOSERING

Lær mer om dosering av XELJANZ innen RA, PsA og AS

Dosering RA/PsA/AS
ERFARINGER

Finn ut mer om erfaringer ved bruk av XELJANZ innen RA, PsA, AS, UC og JIA

XELJANZ erfaringer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei