Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetEffekt RARask respons (ACR20)Head-to-Head data (ACR50)Effekt PsAACR20 effektdataPASI75 effektdataEntesitt og Dactylitt effektdataEffekt ASASAS20/40 effektdataASDAS(CRP) effektdataEffekt UC8-ukers effektdataStart av effekt52-ukers effektdataOCTAVE StudiedesignEffekt JIASykdoms oppblussACR30/50/70 effektdataSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdierOm XELJANZOm XELJANZJAKi erfaringerXELJANZ virkningsmekanismeHvem kan bruke XELJANZDosering og administrasjonDosering og administrasjonDosering RA/PsA/ASDosering UCDosering JIALaboratorieovervåkningOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
PsA-pasienter opplevde forbedringer i symptomer på entesitt og daktylitt1Pasienter som fikk XELJANZ hadde en numerisk større gjennomsnittlig endring fra baseline i Leeds Enthesitis Index (LEI) skår sammenlignet med de som fikk placebo ved måned 31,aOPAL Broaden hos csDMARD-IR pasienter1

OPAL Broaden-studien ble ikke designet for å gi komparative effektdata vs Humira og bør ikke tolkes som bevis på overlegenhet eller noninferiority.1

Example

Figure adapted from Mease1

aPatients with baseline Leeds Enthesitis Index score of 0 were excluded from analyses.
  • Hos csDMARD-IR pasienter med entesitt hadde 33,3 % (25/75) fullstendig bedring (LEI=0) ved måned 3 med XELJANZ vs. 21,5 % (14/65) med placebo. Ved måned 3 hadde 47,4 % (36/76) av pasientene som fikk Humira 40 mg subkutant 2 wk + csDMARD fullstendig opphør av entesitt2
  • Statistisk signifikans for XELJANZ ble ikke oppnådd ved nedtrappings-prosedyren2
Pasienter som fikk XELJANZ hadde en numerisk større gjennomsnittlig endring fra baseline i LEI-skår sammenlignet med de som fikk placebo ved måned 31,aOPAL Beyond hos TNFi-IR pasienter3,4

Figure adapted from Mease1

Figure adapted from Mease1

Patients with baseline Leeds Enthesitis Index score of 0 were excluded from analyses.3​​​​​​​
  • På grunn av manglende signifikans høyere i den forhåndsdefinerte hierarkiske testsekvensen, ble endringen fra baseline i LEI ved måned 3 med XELJANZ 5 mg BID + csDMARD vs. placebo + csDMARD ikke testet for statistisk signifikans kontrollert for type I-feil4
Pasienter som fikk XELJANZ hadde en numerisk større gjennomsnittlig endring fra baseline i Dactylitis Severity Score (DSS) sammenlignet med de som fikk placebo ved måned 31,bOPAL Broaden hos csDMARD-IR pasienter1

OPAL Broaden-studien ble ikke designet for å gi komparative effektdata vs Humira og bør ikke tolkes som bevis på overlegenhet eller noninferiority.1

Figure adapted from Mease1

Patients with baseline Dactylitis Severity Score of 0 were excluded from analyses.3
  • Hos csDMARD-IR pasienter med daktylitt hadde 34,4 % (21/61) fullstendig bedring (DSS=0) ved måned 3 med XELJANZ vs. 32,8 % (19/58) med placebo. Ved måned 3 hadde 46,6 % (27/58) av pasientene som fikk Humira 40 mg subkutant hver 2. uke + csDMARD fullstendig bedring av daktylitt2
  • På grunn av manglende signifikans høyere i den forhåndsdefinerte hierarkiske testsekvensen, ble endringen fra baseline i DSS ved måned 3 med XELJANZ 5 mg BID + csDMARD vs. placebo + csDMARD ikke testet for statistisk signifikans kontrollert for type I-feil.1​​​​​​​
Pasienter som fikk XELJANZ hadde en numerisk større gjennomsnittlig endring fra baseline i DSS sammenlignet med de som fikk placebo ved måned 31,bOPAL Beyond hos TNFi-IR pasienter3,4

Figure adapted from Mease1

Patients with baseline Dactylitis Severity Score of 0 were excluded from analyses.
  • På grunn av manglende signifikans høyere i den forhåndsdefinerte hierarkiske testsekvensen, ble endringen fra baseline i DSS ved måned 3 med XELJANZ 5 mg BID + csDMARD vs. placebo + csDMARD ikke testet for statistisk signifikans kontrollert for type I-feil.4
OPAL Broaden studiedesign

En 12-måneders, randomisert, multisenter, dobbeltblind studie der 422 PsA-pasienter som hadde utilstrekkelig respons på minst én csDMARD og var TNFi-naive, fikk enten XELJANZ 5 mg BID, XELJANZ 10 mg BID, Humira 40 mg subkutant hver 2. uke eller placebo. Ved måned 3 ble alle pasienter på placebobehandling randomisert på en blindet måte til enten XELJANZ 5 mg to BID eller XELJANZ 10 mg BID. Primære endepunkter var ACR20-respons og endring i HAQ-DI ved måned 3.1

OPAL Beyond studiedesign

En randomisert, 6-måneders, dobbeltblind studie der 394 PsA-pasienter som hadde utilstrekkelig respons på minst én TNFi fikk enten XELJANZ 5 mg BID, XELJANZ 10 mg BID eller placebo. Ved måned 3 ble alle pasienter på placebo randomisert på en blindet måte til enten XELJANZ 5 mg BID eller XELJANZ 10 mg BID. Primære endepunkter var ACR20 responsrate og endring i HAQ-DI ved måned 3.4

NB! XELJANZ 10 mg BID er ikke godkjent for bruk hos PsA-pasienter i Norge. Finn ut merLære mer om sikkerhetsprofilent til XELJANZ innen PsA ? Se sikkerhetsprofil

Humira® is a registered trademark of AbbVie Inc.

ACR=American College of Rheumatology; BID=twice a day; csDMARD=conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug; HAQ-DI=Health Assessment Questionnaire–Disability Index; IR=inadequate responder; NS=nonsignificant; PASI=psoriasis area and severity index; PsA=psoriatic arthritis; q 2 wk=every 2 weeks; SC=subcutaneously; TNFi=tumor necrosis factor inhibitor.

Referanser:Mease P, Hall S, FitzGerald O, et al. Tofacitinib or adalimumab versus placebo for psoriatic arthritis. N Engl J Med. 2017;377(16):1537-1550.Mease P, Hall S, FitzGerald O, et al. Tofacitinib or adalimumab versus placebo for psoriatic arthritis [supplementary appendix]. N Engl J Med. 2017;377(16):1537-1550.XELJANZ SPCGladman D, Rigby W, Azevedo VF, et al. Tofacitinib for psoriatic arthritis in patients with an inadequate response to TNF inhibitors. N Engl J Med. 2017;377(16):1526-1536.
Preparatomtale
PP-XEL-NOR-0335 Mai 2023
Effekt PsA
SIKKERHET

Se XELJANZ-sikkerhetsprofil  

Se Sikkerhetsprofil
DOSERING

Lær mer om dosering av XELJANZ innen RA, PsA og AS

Dosering RA/PsA/AS
ERFARINGER

Finn ut mer om erfaringer ved bruk av XELJANZ innen RA, PsA, AS, UC og JIA

XELJANZ erfaringer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei