Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om atopisk eksemOm atopisk eksemHva er atopisk eksemSykdomsbyrdeDiagnoseDiagnoseTegn og symptomerAlvorlighetsgradBehandlingBehandlingRetningslinjer for behandling Behandling av atopisk eksemPasientløypeOpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideoer
Atopisk dermatitt (AD)

Atopisk dermatitt, ofte kalt atopisk eksem er en inflammatorisk hudsykdom.

Hva er atopisk eksem?H3 (Mobile)

Atopisk eksem, er en kronisk hudsykom. Sykdommen kjennetegnes av rød og inflammatorisk, ofte tykk og læraktig hud, sterk kløe og tørr hud med redusert evne til å holde på fuktighet og redusert barrierefunksjon. Eksem kan for noen være forbundet med høy sosioøkonomisk byrde, sykefravær, tidkrevende behandlingsplaner og høye utgifter til blant annet hudpleiemidler. Sykdommen medfører relativt stort tap av livskvalitet, med kløe, søvnforstyrrelser og smerter, og er ofte knyttet til andre allergiske, inflmmatoriske og psykiatriske komorbiditeter.1-4 

Det er estimert at mellom 2 og 10 % av alle voksne har atopisk dermatitt og at mellom 10 og 20 % av disse har moderat til alvorlig atopisk dermatitt.1-2 Årsaken til atopisk eksem er sammensatt av arv og miljømesssige faktorer samtidig som immunsystemet antas å spille en vesentlig rolle i utvikling av atopisk eksem.

H3 (Mobile)Hvem kan utvikle atopisk eksem?Atopisk dermatitt antas å ha mer enn én årsak, inkludert genetiske faktorer, og er mer sannsynlig å utvikle seg hos personer med foreldre som har astma eller høysnue.5
Referanser:Ring J et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) part I. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26(8):1045-60.Weidinger S etal. Atopic dermatitis. Lancet 2016; 387: 1109–22.Langan SM et al. Atopic dermatitis. Lancet 2020;396(10247):345-60Berents TL et al. Atopisk eksem. Tidsskrift for den Norske Legeforening. 2018;138(13).Weidinger S, Beck LA, Bieber T, Kabashima K, Irvine AD. Atopic dermatitis. Nat Rev Dis Primers. 2018;4:1. doi.org/10.1038/s41572-018-0001-z
Preparatomtale
PP-UNP-NOR-0732 Mai 2023
Om atopisk eksem
Behandling av atopisk eksem

Vil du vite mer om behandlingsmål og behandlingsalternativer?

Les om behandling
Pasientløype

Lese mer om de 4 hovedtrinnene i pasientløypa og hvor en kan finne mer informasjon?

Les om Pasientløype

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei