Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om CIBINQO Om CIBINQOVirkningsmekanismeEffektEffektStudieprogram + Hvorfor bruke CIBINQOEffekt av CIBINQO med topikal behandlingEffekt av CIBINQO uten topikal behandlingHead-2-head: CIBINQO vs dupilumabEffekt hos ungdom (12-<18)Reduksjon i risiko for oppblussLangtids effektresultaterHvem kan bruke CIBINQOSkår i CIBINQO-studierSikkerhetSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdier Dosering & monitoreringDosering &
monitorering
DoseringLaboratorieovervåkning
OpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Unormale laboratorieverdier

Unormale laboratorieverdier er observert i kliniske studier hos pasienter med moderat til alvorlig AD behandlet med CIBINQO 200 mg eller CIBINQO 100 mg¹

Trombocytopeni 

 • I placebokontrollerte studier var behandling med CIBINQO i opptil 16 uker forbundet med en doserelatert reduksjon i blodplatetall
 • Bekreftet blodplatetall på <50 x 103/mm³ ble rapportert hos 0,1 % av pasientene eksponert for CIBINQO 200 mg, og hos 0 pasienter behandlet med CIBINQO 100 mg eller placebo
 • Blant alle pasienter eksponert for CIBINQO, inkludert langtids forlengelsesstudien, ble bekreftet blodplatetall på <50 x 10³/mm³ rapportert hos 0,1 % av pasientene behandlet med CIBINQO 200 mg, ved uke 4  
 • En høyere andel av pasientene 65 år utviklet et blodplatetall nadir <75 x 10³/mm
 • Maksimal effekt på blodplater ble observert innen 4 uker, hvoretter blodplatetallet gikk tilbake mot baseline til tross for fortsatt behandling

Lymfopeni

 • I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, forekom bekreftet absolutt lymfocyttall (ALC) <0,5 x 10³/mm³ hos 0,3 % av pasientene behandlet med CIBINQO 200 mg og 0 % av pasientene behandlet med CIBINQO 100 mg eller placebo. Begge tilfellene oppstod i løpet av de første 4 ukene av eksponeringen
 • Blant alle pasienter eksponert for CIBINQO, inkludert langtidsforlengelsesstudien, ble bekreftet ALC <0,5 x 10³/mm³ rapportert hos 0,3 % av pasientene behandlet med CIBINQO 200 mg og 0,1 % av pasientene behandlet med CIBINQO 100 mg, som alle var 65 år og eldre
Forhøyede lipidverdier
 • I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, var det en doserelatert økning i low-density lipoproteinkolesterol (LDL-c), totalkolesterol og high-density lipoproteinkolesterol (HDL-c) i forhold til placebo ved uke 4, som forble forhøyet frem til det siste besøket i behandlingsperioden 
 • Det var ingen signifikant endring i LDL/HDL-forholdet hos pasienter behandlet med CIBINQO sammenlignet med pasienter behandlet med placebo   
 • Hendelser relatert til hyperlipidemi forekom hos 0,4 % av pasientene eksponert for CIBINQO 100 mg, 0,6 % av pasientene eksponert for CIBINQO 200 mg og hos 0 % av pasientene eksponert for placebo
Creatine phosphokinase (CPK) elevations
 • In placebo-controlled studies, for up to 16 weeks, significant increases in CPK values (>5 × ULN) occurred in 1.8% of patients treated with placebo, 1.8% of patients treated with CIBINQO 100 mg, and 3.8% of patients treated with CIBINQO 200 mg, respectively. Most elevations were transient and none led to discontinuation
Se laboratorieovervåkning >Loading
Finn ut mer Sikkerhet på tvers av kliniske studier

Konsistent sikkerhetsprofil med >3100 voksne og ungdom studert i JADE-studieprogram2-8

Se sikkerhetsprofilLoading
Enkeltheten med et oralt alternativ en gang daglig1,9 Gå til Dosering Loading
References:CIBINQO SPC.CIBINQO Periodic Safety Update Report (PSUR), EU 07.09.2022Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112.
Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266.
Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873.
Blauvelt A, Silverberg JI, Lynde CW, et al. Abrocitinib induction, randomized withdrawal, and retreatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the JAK1 Atopic Dermatitis Efficacy and Safety (JADE) REGIMEN phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):104-112. 
Eichenfield LF, Flohr C, Sidbury R, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in combination with topical therapy in adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis: the JADE TEEN randomized clinical trial. [published correction appears in JAMA Dermatol. 2021 Oct 1;157(10):1246] JAMA Dermatol. 2021;157(10):1165-1173. 
Simpson EL, Silverberg JI, Nosbaum A, et al. Integrated safety analysis of abrocitinib for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis from the phase II and phase III clinical trial program. Am J Clin Dermatol. 2021;22(5):693-707.
Boeri M, Sutphin J, Hauber B, Cappelleri JC, Romero W, Di Bonaventura M. Quantifying patient preferences for systemic atopic dermatitis treatments using a discrete-choice experiment. J Dermatolog Treat. 2020;1-10. doi:10.1080/09546634.2020.1832185
Sikkerhet

CIBINQO brukerveiledning

Brosjyre med praktisk informasjon om dosering, dosejustering, overvåking, retningslinjer og sjekklister.​​​​​

Last ned eller bestillLoading
Preparatomtale
PP-CIB-NOR-0064 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.