Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om CIBINQO Om CIBINQOVirkningsmekanismeEffektEffektStudieprogram + Hvorfor bruke CIBINQOEffekt av CIBINQO med topikal behandlingEffekt av CIBINQO uten topikal behandlingHead-2-head: CIBINQO vs dupilumabEffekt hos ungdom (12-<18)Reduksjon i risiko for oppblussLangtids effektresultaterHvem kan bruke CIBINQOSkår i CIBINQO-studierSikkerhetSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdier Dosering & monitoreringDosering &
monitorering
DoseringLaboratorieovervåkning
OpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Utvalgte bivirkningerBivirkninger av spesiell interesse ved bruk av CIBINQO¹

ALVORLIGE INFEKSJONER

  • Alvorlige infeksjoner er rapportert hos pasienter som har fått CIBINQO
  • I placebokontrollerte studier, i opptil 16 uker, var frekvensen av alvorlige infeksjoner:

1.12 per 100 patient-years

3.32 per 100 patient-years

1.81 per 100 patient-years

  • De hyppigste alvorlige infeksjonene var herpes simplex, herpes zoster og lungebetennelse
  • Hvis en alvorlig infeksjon utvikler seg, bør doseavbrudd vurderes inntil infeksjonen er under kontroll. 
VENØS TROMBOEMBOLISME (VTE)1  
  • Venøs tromboembolisme, inkludert dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), er rapportert hos pasienter behandlet med Cibinqo
  • Blant alle pasienter behandlet i kliniske studier med samsvarende doseregimer med enten 100 mg eller 200 mg abrocitinib, inkludert den langvarige forlengelsesstudien, var frekvensen: 

LE: 0.17 per 100 patient-years
DVT: 0.11 per 100 patient-years

LE: 0.08 per 100 patient-years
DVT: 0.00 per 100 patient-years

  • Hvis kliniske symptomer for DVT/LE oppstår, bør behandling med CIBINQO seponeres og pasienter bør evalueres umiddelbart, etterfulgt av egnet behandling
Se preparatomtalen (SPC) for fullstendig sikkerhetsinformasjon.
Finn ut merHar du spørsmål om sikkerhet ved bruk av CIBINQO? Be om en eRep-samtale  Loading Unormale laboratorieverdier Les merLoading
References:CIBINQO SPC
Sikkerhet

CIBINQO brukerveiledning

Brosjyre med praktisk informasjon om dosering, dosejustering, overvåking, retningslinjer og sjekklister.

Last ned eller bestillLoading
Preparatomtale
PP-CIB-NOR-0064 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.