Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Ibrance og livskvalitet Ibrance og aromatasehemmer (PALOMA-2)

Det var ingen endringer i livskvaliteten i fra baseline for pasientene som fikk behandling med IBRANCE. Det var ingen forskjell mellom IBRANCE + letrozol vs. placebo + letrozol i FACT-B total og FACT-G totalscore (PROs; sekundært endepunkt)*1

Between-treatment Comparison of Overall Change from Baseline in FACT-B Scores (FACT-B, FACT-G, and TOI)*1 Last ned tabell Adapted from Rugo HS, et al. 2018.1FACT-B is a 37-item self-reporting instrument containing the 27-question FACT-G survey and a 10-question breast cancer additional concerns scale. A higher score in any FACT-B assessment indicates better QoL. A higher raw score on the pain item indicates higher pain severity. Between-treatment comparisons were non-statistically significantly different for all scales and domains.Endring i FACT-B totalscore på tvers av subgrupper*2 

I en subgruppeanalyse ble det ikke sett noen forskjell i endring fra baseline med førstelinje IBRANCE + letrozol vs. placebo + letrozol i FACT-B totalscore på tvers av subgrupper i PALOMA-2 (PROs; sekundært endepunkt)*2

Last ned tabell Adapted from Rugo HS, et al. 2019.2FACT-B is a 37-item self-reporting instrument containing the 27-question FACT-G survey and a 10-question breast cancer additional concerns scale. A higher score in any FACT-B assessment indicates better QoL. A higher raw score on the pain item indicates higher pain severity. Between treatment comparisons were non-statistically significantly different for all scales and domains.1

I en post-hoc analyse var det større forbedring i smertescore med Ibrance + letrozol vs. placebo + letrozol:1

  • -0.256 vs -0.098
Les mer PALOMA-2

Studiedesign

Les mer
Cl = konfidensintervall; ECOG PS = Eastern Cooperative Oncology Group performance status; FACT-B = Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast; FACT-G = Functional Assessment of Cancer Therapy - General; IBR = IBRANCE; LET = letrozol; NS = ikke signifikant; PLA = placebo; PRO = pasientrapporterte utfall; QoL = livskvalitet; TFI = behandlingsfritt intervall; TOI = Trial Outcome lndex.Referanser:Rugo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29(4):888-894.Rugo HS, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Ibrance og livskvalitet  PALOMA-2

Progresjonsfri overlevelse

Les mer
PALOMA-2

Tumorrespons

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei