Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
IBRANCE og livskvalitetTid til forverring av smertesymptomer i PALOMA-3

IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant forlenget tid forverring av smertesymptomer i førstelinje eller senere linjer vs. placebo + fulvestrant in PALOMA-3 (PROs; sekundært endepunkt)1

  • Statistisk signifikant forskjell i global QoL og emosjonell funksjon fra baseline vs. placebo + fulvestrant*
Median Time to Deterioration (mTTD) in Pain Symptoms*1

Adapted from Harbeck N, et al. 2016.1
Data cut-off date: March 16, 2015.2
 
*TTD defined as time to ≥10-point increase from baseline. 131 (39.1%) patients in the IBRANCE in combination with fulvestrant group had an event vs 83 (50%) in the placebo +  fulvestrant group.1
Mean overall change from baseline on the EORTC QLQ-C30. Higher scores (range 0–100)  indicated better functioning/QoL or higher symptom severity.1
Visceral metastasis was defined as lung, liver, brain, pleural, or peritoneal  involvement. 59.4% of patients in PALOMA-3 who received IBRANCE + fulvestrant presented  with visceral metastasis (n=206).2 Consistent results shown in a sub-group of 199  patients.2

  • I en post-hoc analyse, viste IBRANCE + fulvestrant en større reduksjon i smertesymptomer vs. placebo + fulvestrant (-3.3 vs 2.0; p=0.0011)†1
  • I en post-hoc analyse var reduksjonen i smertesymptomer hos pasienter med visceral sykdom konsistent med det som ble observert i den primære PRO-analysen‡1
Les mer PALOMA-3

Studiedesign

Les mer
CI = konfidensintervall; EORTC QLQ-C30 = European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30; FUL = fulvestrant; HR = hazard ratio; n = antall pasienter; NE = non-estimable; PLA = placebo;
PRO = pasientrapportert utfall; QoL = livskvalitet; TTD = tid til forverring.
Referanser:Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054.Cristofanilli M, et al. 2016;17(4):425-439.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Ibrance og livskvalitet PALOMA-3

Progresjonsfri overlevelse

Les mer
PALOMA-3

Totaloverlevelse

Les mer
PALOMA-3

Tumorrespons

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei