Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
IBRANCE og livskvalitetIbrance og fulvestrant (PALOMA-3)

Score for livskvalitet, inkludert fysisk, sosial og emosjonell funksjon, ble vedlikeholdt fra baseline med IBRANCE i kombinasjon med fulvestrant og placebo + fulvestrant i førstelinje og senere linjer i PALOMA-3 (PROs; sekundært endepunkt):1

  • Statistisk signifikant forskjell i global QoL og emosjonell funksjon fra baseline vs. placebo + fulvestrant*
Mean Overall Change from Baseline on EORTC QLQ-C30*1Adapted from Harbeck N, et al. 2016.1
Data cut-off December 5, 2014 used for interim analysis; median follow-up 5.6 months
Mean overall change from baseline on the EORTC QLQ-C30. Higher scores (range 0–100) indicated better functioning/QoL or higher symptom severity. The changes from baseline that were statistically significantly different between treatment groups were for Global QoL and emotional functioning.1Time to deterioration was defined as a decrease of ≥10 points from baseline, with no subsequent increase above this threshold.1.

I en post-hoc analyse var det lengre tid til forverring av QoL med IBRANCE + fulvestrant vs. placebo + fulvestrant (HR=0.641; p=0.0065)†1 

Les mer PALOMA-3

Studiedesign

Les mer
EORTC QLQ-C30 = European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30; 
FUL = fulvestrant; HR = hazard ratio; n =antall pasienter; NS = ikke signifikant; PLA = placebo; QoL = livskvalitet.
Referanser:Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054.  
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
Ibrance og livskvalitet PALOMA-3

Progresjonsfri overlevelse 

Les mer
PALOMA-3

Totaloverlevelse

Les mer
PALOMA-3

Tumorrespons

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei