Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
LORVIQUA har en annerledes, håndterbar sikkerhetsprofil med lav seponeringsrate1,2,5

Tabellen under viser de vanligste (mer enn 20%) bivirkninger som forekom hos 476 pasienter som ble behandlet LORVIQUA én gang daglig, fra studie A (N = 327) og CROWN-studien (N = 149)1,2
 

Bivirkninger som oppstod hos ≥20% av pasienter behandlet med LORVIQUA (N=476)1
Scroll left to view table
Bivirkning Alle CTCAE grader CTCAE Grad 3 og 4
Hyperkolesterolemia 81.1% 18.3%
Hypertriglyseridemib 67.2% 19.3%
Ødemc 55.7% 2.7%
Perifer nevropatid 43.7% 2.7%
Vektøkning 30.9% 10.1%
Kognitive effektere 27.7% 2.9%
Fatiguef 27.3% 1.3%
Artralgi 23.5% 0.8%
Diarè 22.9% 1.5%
Stemningseffekterg 21.0% 1.5%
  • Permanent seponering og dosereduksjon grunnet bivirkninger forekom hos henholdsvis 7.0% og 21.0% av pasientene på LORVIQUA og 9.0% og 15.0% av pasientene på crizotinib i CROWN studien3,h
  • 35.0%  av pasientene som mottok LORVIQUA i CROWN studien rapporterte uønskede medisinske hendelser i CNS, og ved analysetidspunktet for studien hadde 56.0% av disse blitt løst enten ved hjelp av dosejusteringer (17%) eller uten intervensjon (33%)4,h, 
  • Bivirkninger kan effektivt håndteres med dosejusteringer og/eller standard medisinsk behandling5
  • En post hoc analyse av CROWN studien viste at pasienter som måtte dosejusteres innen 16 uker etter oppstart med LORVIQUA ikke fikk dårligere effekt av behandlingen enn pasienter som tålte startdosen

Lær mer om bivirkningshåndtering

ReferencesSe preparatomtalen for LORVIQUA for ytterliggere informasjon om sikkerhetsprofilen.aHyperkolesterolemi (inkludert økt kolesterol i blodet, hyperkolesterolemi)bHypertriglyseridemi (inkludert økte triglyserider i blodet, hypertriglyseridemi).cØdem (inkludert generalisert ødem, ødem, perifert ødem, perifer hevelse, hevelse).dPerifer nevropati (inkludert brennende følelse, dysestesi, prikking og dovenhetsfølelse i huden, ustø gange, 
hypoestesi, motorisk dysfunksjon, muskelsvakhet, nevralgi, perifer nevropati, nevrotoksisitet, parestesi, 
perifer motorisk nevropati, perifer sensorisk nevropati, peroneusparese, sensorisk forstyrrelse).
eKognitive effekter (inkludert bivirkninger innen nevrologiske sykdommer i organklassesystemet: 
hukommelsestap, kognitive forstyrrelser, demens, oppmerksomhetsforstyrrelse, hukommelsessvikt, mentale 
forstyrrelser, inkludert bivirkninger innen psykiatriske lidelser i organklassesystemet: 
oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet, forvirringstilstand, delirium, desorientering, lesevansker). Blant disse 
bivirkningene ble termer fra nevrologiske sykdommer i organklassesystemet rapportert hyppigere enn termer 
fra psykiatriske lidelser i organklassesystemet
fFatigue (inkludert asteni, fatigue).gStemningseffekter (inkludert affektiv lidelse, affektiv labilitet, aggresjon, agitasjon, sinne, angst, 
bipolar I-lidelse, nedstemthet, depresjon, depressivt symptom, oppstemthet, irritabilitet, mani, 
humørendringer, humørsvingninger, panikkanfall, personlighetsforandringer, stress).
hBasert på 18 måneders median oppfølging av 149 pasienter som ble behandlet med 100 mg LORVIQUA en gang daglig i CROWN studien3
ReferencesReferanser:LORVIQUA SPCSolomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-­cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol. 2018;19(12):1654-1667.Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383{21):2018-2029.Solomon BJ, Bauer TM, Ou SHI, et al. Post hoc analysis of lorlatinib intracranial efficacy and safety in patients with ALK-positive advanced non-small-cell lung cancer from the Phase III CROWN study. J Clin Oncol. Published online May 23, 2022. doi: 10.1200/JCO.21.02278.Bauer TM, Felip E, Solomon BJ, et al. Clinical management of adverse events associated with lorlatinib. Oncologist. 2019;24(8):1103-1110.
Sikkerhet
Bivirkningshåndtering
Veileder for spesifikke bivirkninger
Loading
LORVIQUA effekt
Lær om effektdata for LORVIQUA
Loading
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei