Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
Generelt håndterbar sikkerhetsprofil med flest bivirkninger av mild til moderat karakter1

Sikkerhetsdata beskrevet på denne siden reflekterer resultatene fra CROWN studien, en Fase 3 studie av LORVIQUA vs crizotinib hos pasienter med tidligere ubehandlet, ALK-positiv, lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft.

De hyppigst rapporterte bivirkningene er listet opp i tabellen under.

Bivirkninger rapportert hos ≥10% av pasientene som ble behandlet med LORVIQUA (N=149)1,a
Scroll left to view table
Bivirkning Alle CTCAE grader CTCAE Grad 3 og 4
Hyperkolesterolemib 70% 16%
Hypertriglyseridemib 64% 20%
Ødemb 55% 4%
Vektøkning 38% 17%
Perifer nevropatib 34% 2%
Kognitive effekterb,c 21% 2%
Diarè 21% 1%
Anemi 19% 3%
Fatigueb 19% 1%
Hypertensjon 18% 10%
Synsforstyrrelserb 18% 0%
Forhøyede ALAT nivåer 17% 3%
Forstoppelse 17% 0%
Stemningseffekterb,d 16% 1%
Kvalme 15% 1%
Forhøyede ASAT nivåer 14% 2%
Oppkast 13% 1%
Hyperlipidemi 11% 2%
Tilpasset fra Shaw AT, et al. N Engl J Med. 2020.
  • I CROWN studien ble det rapportert permanent seponering og dosereduksjoner på grunn av bivirkninger hos henholdsvis 7.0% og 21.0% av pasientene på LORVIQUA og 9.0% og 15.0% av pasientene på crizotinib1,a 
  • 35.0%  av pasientene som mottok LORVIQUA i CROWN studien rapporterte bivirkninger i CNS, og ved analysetidspunktet for studien hadde 56.0% av disse blitt løst enten ved hjelp av dosejusteringer (17%) eller uten intervensjon (33%)2,a 
  • Bivirkninger kan effektivt håndteres med dosejusteringer og/eller standard medisinsk behandling3
  • En post hoc analyse av CROWN studien viste at pasienter som måtte dosejusteres innen 16 uker etter oppstart med LORVIQUA ikke fikk dårligere effekt av behandlingen enn pasienter som tålte startdosen2

Lær mer om bivirkningshåndtering her

ALAT=alanin aminotransferase; ASAT=aspartat aminotransferase.aBasert på data fra median 18 måneders oppfølging av 149 pasienter som mottok 100mg LORVIQUA daglig i CROWN studien.1bDenne kategorien representerer en gruppe bivirkninger med lignende kliniske symptomer eller syndromer. cKognitive effekter med en frekvens på minst 1% inkluderte hukommelsestap, oppmerksomhetsforstyrrelser, forvirringstilstand, kognitive forstyrrelser og delirium.dStemningseffekter med en frekvens på minst 1% inkluderte angst, depresjon, affektiv labilitet, affektiv lidelse, agitasjon, irritabilitet, og humørendringer.Referanser:Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.Solomon BJ, Bauer TM, Ou SHI, et al. Post hoc analysis of lorlatinib efficacy and safety in patients with ALK-positive advanced non-small-cell lung cancer from the Phase III CROWN study. J Clin Oncol. Published online May 23, 2022. doi: 10.1200/JCO.21.02278.Bauer TM, Felip E, Solomon BJ, et al. Clinical management of adverse events associated with lorlatinib. Oncologist. 2019;24(8):1103-1110.
Sikkerhet
Bivirkningshåndtering
Veileder for spesifikke bivirkninger
Loading
LORVIQUA effekt
Lær om effektdata for LORVIQUA
Loading
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei