Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Close

Om LORVIQUAStudiedesign1L studiedesign2L+ studiedesignEffektEffekt i 1LEffekt i CNS i 1LOppdaterte effektdata i 1LOppdaterte CNS effektdata i 1LEffekt i 2L+SikkerhetSikkerhetsprofil for alle linjer samletSikkerhetsprofil i 1LSikkerhetsprofil i 2L+Dosering og bivirkningshåndteringDoseringBivirkningshåndteringOpplæringsmateriellMateriellVideo
Generelt håndterbar sikkerhetsprofil med flest bivirkninger av mild til moderat karakter

Sikkerhetsdata beskrevet på denne siden reflekterer resultatene fra Fase 1/2 studien av LORVIQUA hos pasienter med tidligere behandlet ALK-positiv, avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft.

De hyppigst rapporterte bivirkningene er listet opp i tabellen under

Bivirkninger (alle grader) som oppstod hos ≥10% av pasientene behandlet med LORVIQUA (N=295)
Scroll left to view table
Bivirkning Alle CTCAE grader CTCAE grad 3 og 4
Hyperkolesterolemia 82.4% 15.6%
Hypertriglyseridemia 60.7% 15.6%
Ødema 51.2% 2.4%
Perifer nevropatia 43.7% 2.4%
Kognitive effektera 23.1% 1.7%
Fatiguea 23.1% 0.3%
Stemningseffektera 21.0% 1.4%
Vektøkning 20.7% 2.4%
Artralgi 19.7% 0.0%
Diarèa 17.6% 0.7%
Forstoppelse 14.2% 0.0%
Synsforstyrrelser 13.2% 0.3%
Taleforstyrrelser 9.5% 0.3%

Tilpasset av Pfizer fra Bauer et al. Oncologist 2019

  • Midlertidige dosejusteringer og dosejusteringer på grunn av bivirkninger ble rapportert hos henholdsvis 21.7% og 19.7% av pasientene som mottok LORVIQUA.
  • Alt i alt var insidensen av permanent seponering lav (2%). Årsaker til permanent seponering var kognitive hendelser (n=2), stemningseffekter (n=2), ødem (n=1) og fatigue (n=1)
  • Av de 295 pasientene som ble behandlet med LORVIQUA, måtte kun 8.0% dosejustere grunnet bivirkninger i sentralnervesystemet. 62.5% av disse ble bivirkningene ble løst etter dosejusteringen. 
  • Bivirkninger kan håndteres effektivt med dosejusteringer og/eller standard medisinsk behandling 

Lær mer om bivirkningshåndtering
ASAT=aspartat aminotransferase; n=antallaBivirkninger som representerer samme medisinske begrep eller tilstand ble gruppert sammen.ReferanseBauer TM, Felip E, Solomon BJ, et al. Clinical management of adverse events associated with lorlatinib. Oncologist. 2019;24(8):1103-1110.
Sikkerhet
Bivirkninghåndtering
Veileder for spesifikke bivirkninger
Loading
LORVIQUA effekt
Lær om effektdata for LORVIQUA
Loading
Preparatomtale
PP-LOR-NOR-0028 | Utarbeidet 10.2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei