Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om TicoVac & TBEHva er TBE?Risikoområder for TBESymptomer og diagnostikkAnbefalinger TBE-vaksine
TicoVac® 
DoseringEffekt og sikkerhetImmunogenisitetBivirkningerViktig sikkerhetsinformasjonReal World EvidenceOpplæringsmateriellSpørsmål og svar om TBEMateriellVideo
BivirkningerVoksne1 - Bivirkninger fra kliniske studier
Scroll left to view table
Organklassesystem Frekvens
  Svært vanlige
(≥1/10)
Vanlige
(≥1/100 to <1/10)
Mindre vanlige
(≥1/1000 to <1/100)
Sjeldne
(≥1/10000 to
<1/1000)
Sykdommer i blod og lymfatiske organer      Lymfadenopati   
Forstyrrelser i immunsystemet       Overfølsomhet 
Nevrologiske sykdommer    Hodepine   Somnolens
Sykdommer i øre og labyrint       Vertigo
Gastrointestinale sykdommer   Kvalme Brekninger Diaré
Abdominal smerte 
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett    Myalgi,
Artralgi
   
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet  Reaksjoner på injeksjons- stedet,
f. eks. smerte på injeksjonsstedet 
Tretthet Sykdomsfølelse  Pyreksi Blødning på injeksjonsstedet Reaksjoner på injeksjonsstedet, slik som erytem, indurasjon, hevelse, kløe, parestesi, varmefølelse

Example

Frekvensen av vertigo er basert på forekomsten som ble rapportert etter første vaksinering (n=3512). Vertigo ble ikke rapportert etter andre eller tredje vaksinasjon.Barn1 - Bivirkninger fra kliniske studier
Scroll left to view table
Organklassesystem Frekvens
  Svært vanlige
(≥1/10)
Vanlige
(≥1/100 to <1/10)
Mindre vanlige
(≥1/1000 to <1/100)
Sjelden
(≥1/10000 to
<1/1000)
Sykdommer i blod og lymfatiske organer     Lymfadenopati  
Forstyrrelser i immunsystemet    Nedsatt appetitt    
Psykiatriske lidelser    Rastløshet*
Søvnforstyrrelse
   
Nevrologiske sykdommer   Hodepine   Sensoriske abnormiteter, Svimmelhet 
Sykdommer i øret og labyrint       Vertigo
Gastrointestinale sykdommer    Kvalme
Brekninger
Abdominal smerte Diaré
Dyspepsi  
Hud- og underhudssykdommer       Urticaria
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett    Myalgi Artralgi  
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Reaksjoner på injeksjonsstedet**,
f. eks. smerte på injeksjonsstedet 
Pyreksi***, Tretthet, Sykdomsfølelse****  Reaksjoner på injeksjonsstedet, slik som hevelse, indurasjon, erytem Frysninger Kløe på injeksjonsstedet

*Frekvens er estimert basert på data fra barn i alderen 1-5 år
**En person kan ha hatt mer enn 1 hendelse.
***Feber inntraff mer hyppig hos yngre enn hos eldre barn (henholdsvis Svært vanlig og Vanlig). Hyppigheten av feber etter andre og tredje vaksinasjon er generelt lavere enn ved første vaksinasjon.
****Frekvens er estimert basert på data fra barn i alderen 6-15 år.

For informasjon om bivirkninger rapportert etter markedsføring, se SPC.1

Det er lang erfaring med bruk av TicoVac®. Finn ut mer om langtidsdata på effekt fra overvåkningsstudier.

Real World EvidenceLoading
Referanser:TicoVac/TicoVac Junior SPC
Preparatomtale
PP-TCV-NOR-0213 Mai 2023
Effekt og sikkerhetLast ned TicoVac® SPC

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei