Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om TicoVac & TBEHva er TBE?Risikoområder for TBESymptomer og diagnostikkAnbefalinger TBE-vaksine
TicoVac® 
DoseringEffekt og sikkerhetImmunogenisitetBivirkningerViktig sikkerhetsinformasjonReal World EvidenceOpplæringsmateriellSpørsmål og svar om TBEMateriellVideo
Viktig sikkerhetsinformasjonKontraindikasjoner1

Overfølsomhet overfor virkestoffet, overfor noen av hjelpestoffene eller rester fra fremstillingsprosessen (formaldehyd, neomycin, gentamicin, protaminsulfat).

Kryssallergier mot andre aminoglykosider enn neomycin og gentamycin bør vurderes.  

Alvorlig overfølsomhet overfor egg og kyllingproteiner (anafylaktisk reaksjon etter oralt inntak av eggprotein) kan føre til alvorlige allergiske reaksjoner hos følsomme personer.

TBE-vaksinasjon skal utsettes hvis personen har en moderat eller alvorlig akutt sykdom (med eller uten feber). 

Advarsler og forsiktighetsregler1

TicoVac skal injiseres intramuskulært i overarmen (musculus deltoideus).  
Kun i unntakstilfeller (til personer med blødersykdom eller hos personer som får antikoagulantia profylaktisk) kan vaksinen administreres subkutant.  
Intravaskulær administrasjon må unngås, ettersom dette kan føre til alvorlige reaksjoner som inkluderer overfølsomhetsreaksjoner med sjokk.

Som for alle injiserbare vaksiner skal egnet medisinsk behandling og overvåking alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår en sjelden anafylaktisk reaksjon etter injisering av vaksinen.  

En beskyttende immunrespons vil ikke alltid fremkalles hos personer som får immunsuppressiv behandling. 

Ved kjent eller mistenkt autoimmun sykdom hos den som skal vaksineres må risikoen for TBE-infeksjon veies opp mot risikoen for at TicoVac kan ha en uheldig innvirkning på sykdomsforløpet. 

En grundig vurdering skal foretas ved avgjørelse om vaksinasjon av personer med cerebrale sykdommer, som for eksempelaktive demyeliniserende lidelser eller dårlig kontrollert epilepsi. 

Et flåttbitt kan også overføre andre infeksjoner enn TBE, inklusive visse patogener som enkelte ganger kan gi et klinisk bilde som likner TBE. TBE-vaksiner beskytter ikke mot Borrelia-infeksjon. En vaksinert person med kliniske tegn og symptomer på mulig TBE-infeksjon skal derfor undersøkes nøye med henblikk på andre årsaker til infeksjon.  

Fertilitet, graviditet og amming1

Graviditet: Det finnes ikke data fra bruk av TicoVac hos gravide kvinner.  
Amming:Det er ukjent om TicoVac utskilles i morsmelk.  
Under graviditet og amming skal TicoVac derfor kun gis når det er veldig viktig å oppnå beskyttelse mot TBE-infeksjon, og kun etter en grundig nytte/risiko-vurdering. 

Det er lang erfaring med bruk av TicoVac®. Finn ut mer om langtidsdata på effekt fra overvåkningsstudier.

Real World EvidenceLoading
References:TicoVac/TicoVac Junior SPC
Effekt og sikkerhet Last ned TicoVac® SPC
Preparatomtale
PP-TCV-NOR-0213 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 




 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei