Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om TicoVac & TBEHva er TBE?Risikoområder for TBESymptomer og diagnostikkAnbefalinger TBE-vaksine
TicoVac® 
DoseringEffekt og sikkerhetImmunogenisitetBivirkningerViktig sikkerhetsinformasjonReal World EvidenceOpplæringsmateriellSpørsmål og svar om TBEMateriellVideo
Immunogenisitet

I kliniske studier med TicoVac defineres seropositivitet som enten en ELISA-verdi > 126 VIE U/ml eller NT-titre ≥10. Samlede data for seropositivitetsrater bestemt med ELISA og NT 21 dager etter den andre og den tredje vaksinedosen i det vanlige og i det hurtige vaksinasjonsskjema er angitt i tabellene nedenfor.1

Vanlig vaksinasjonsskjema, samlede seropositivitetsrater påvist ved ELISA og NT hos personer i alderen 16-65 år1
Scroll left to view table
  ELISA NT
 
Dose 2. 3. 2. 3.
Seropositivitetsrate, %
(n/N)
87.5
(420/480)
98.7
(825/836)
94.8
(330/348)
99.4
(714/718)
Hurtig vaksinasjonsskjema, samlede seropositivitetsrater påvist ved ELISA og NT1
Scroll left to view table
  ELISA NT
 
Dose 2. 3. 2. 3.
Seropositivitetsrate hos personer i alderen 16-49 år, % (n/N) 86.6
(168/194)
99.4
(176/177)
97.4
(189/194)
100.0
(177/177)
Seropositivitetsrate hos personer i alderen ≥ 50 år, % (n/N) 72.3
(125/173)
96.3
(155/161)
89.0
(154/173)
98.8
(159/161)
Evaluert 21 dager etter hver doseSeropositivitet cut-off: ELISA > 126 VIE U/ml; NT ≥1:10

De høyeste seropositivitetsratene påvist ved ELISA og NT i begge aldersgruppene ble oppnådd etter den tredje dosen. Det er derfor nødvendig å fullføre primærvaksinasjonsskjema med tre doser for å oppnå beskyttende antistoffnivåer hos nesten alle mottakere.

Hurtig immunisering med TicoVac resulterte i høy seropositivitet bestemt av NT så tidlig som 14 dager etter den andre vaksinasjonen (89,3 %) og 7 dager etter den tredje vaksinasjonen (91,7 %).1

Vaksinasjon med TicoVac induserer statistisk ekvivalente titre av TBE-virus nøytraliserende antistoffer mot følgende TBE-virusstammer: den vestlige/sentraleuropeiske (W-TBEV/CEEV), den
sibirske (S-TBEV) og den fra det fjerne Østen (FE-TBEV).1

Boosterdosering

Resultater fra en oppfølgningsstudie som undersøkte vedvarende tilstedeværelse av TBE antistoffer støtter behovet for den første boostervaksinasjon ikke senere enn tre år etter primærvaksinasjonen. Hos voksne i alderen opp til 50 år er seropositivitetsratene bestemt av NT fortsatt høye i inntil 5 år etter den første boostervaksinasjonen (94,3 %); kun noe lavere rater (> 90,2 %) ble observert hos personer i alderen 50-60 år, dette støtter et 5-års boosterintervall fra den første booster og utover for personer under 60 års alder.1

Innhentingsdose

En studie av varighet av immunologisk hukommelse ble utført hos personer fra 6 år og eldre med vaksinasjonsintervaller som var lengre enn anbefalt. Hos personer som hadde fått minst én primærdose tidligere, var én enkelt oppfølgingsvaksinasjon med TicoVac tilstrekkelig til å fremkalle en anamnestisk antistoffrespons (målt ved ELISA) hos 99 % av voksne (≥16 til <60 år) og hos 96 % av voksne ≥60 år, uavhengig av tid siden siste vaksinasjon (≤ 20 år). Det finnes ikke tilgjengelige data for antistoffrespons målt ved NT.1

Det er lang erfaring med bruk av TicoVac®. Finn ut mer om langtidsdata på effekt fra overvåkningsstudier.

Real World EvidenceLoading
Referanser:TicoVac/TicoVac Junior SPC
Effekt og sikkerhetLast ned TicoVac® SPC
Preparatomtale
PP-TCV-NOR-0213 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei