Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om TicoVac & TBEHva er TBE?Risikoområder for TBESymptomer og diagnostikkAnbefalinger TBE-vaksine
TicoVac® 
DoseringEffekt og sikkerhetImmunogenisitetBivirkningerViktig sikkerhetsinformasjonReal World EvidenceOpplæringsmateriellSpørsmål og svar om TBEMateriellVideo
Anbefalinger for TBE-vaksineFHIs anbefalingerI Norge bør det vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ofte blir bitt av flått langs kysten i områder der det er rapportert humane tilfeller av skogflåttencefalitt.1 Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder.
  • Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden f.o.m. Flekkefjord t.o.m. gamle Hurum kommune
  • Østkysten av Oslofjorden f.o.m. Vestby til svenskegrensen

I Norge har man funnet flått enkelte steder langs kysten helt nord til Bodø. Man har sett TBE-smitte hos flått og småvilt i flere områder enn der det er rapportert TBE-smitte til menneske. Folkehelseinstituttet har undersøkt flått på enkelte steder i kystområder i Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Østfold, Møre og Romsdal, Trøndelag, og Nordland. I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått med TBE-virus. Det også funnet TBE-antistoffer i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr i de samme fylkene. Der det er påvist TBE-virus i flått, er det en mulig risiko for smitteoverføring til menneske, men det er kun i Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus og Østfold at det er påvist smitte hos mennesker. Skogsarbeidere og andre som oppholder seg mye ute i terrenget i endemiske områder er mest utsatt for smitte.2

I vårt naboland, Sverige, er det risiko for smitte i kystområder og ved store innsjøer i sørlige del av Sverige. De siste årene er det registrert flere tilfeller av skogflåttencefalitt der smitten har skjedd på den svenske vestkysten fra rett sør for Göteborg til nord i Bohuslän. Svenske helsemyndigheter anbefaler at fastboende og personer som om sommeren ferdes mye i skog og mark i disse områdene tilbys vaksine. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke, og sykdomsforekomsten har de senere årene økt i alle endemiske områder unntatt Østerrike, hvor de har TBE-vaksinasjon i program.1

Ved utenlandsreise1: 
Vaksine bør vurderes ved friluftsaktivitet i skogområder i land der smitten forekommer (f. eks. aktuelt for orienteringsløpere, skogsarbeidere, personer som skal gå fottur eller ligge i telt). Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. Om mulig bør lokalt helsepersonell rådspørres om hvorvidt vaksinasjon er nødvendig.

Les mer om TicoVac® Loading

Se hvordan TicoVac® doseres og administreres.

Dosering & administrasjonLoading

Det er lang erfaring med bruk av TiocoVac®. Finn ut mer om langtidsdata på effekt fra overvåkningsstudier.

Real World EvidenceLoading
Referanse:Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) - veileder for helsepersonell, oppdatert 21.03.2024Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - veileder for helsepersonell, oppdatert 20.03.2024
Om TicoVac® og TBE
Preparatomtale
PP-TCV-NOR-0231 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei