Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om TicoVac & TBEHva er TBE?Risikoområder for TBESymptomer og diagnostikkAnbefalinger TBE-vaksine
TicoVac® 
DoseringEffekt og sikkerhetImmunogenisitetBivirkningerViktig sikkerhetsinformasjonReal World EvidenceOpplæringsmateriellSpørsmål og svar om TBEMateriellVideo
Risikoområder for TBE

TBE er en sjelden sykdom i Norge. I Norge er det funnet humane tilfeller av TBE langs kysten av Agder, Vestfold og Telemark og Viken.1 Det er påvist TBE-virus i flått på enkelte steder langs kysten helt opp til Nordland, men her er det ikke påvist humane TBE-tilfeller (se Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet). 

Antall TBE tilfeller i Sverige2
I Sverige er det flere TBE tilfeller registrert enn i Norge. I 2021 var det en stor økning i antall tilfeller av TBE og i 2022 er det fortsatt på et høyere nivå enn det har vært tidligere.

Utbredelse av TBE i Europa

Kartet under viser TBE-risikoområder i Europa.3,4

Anbefalinger for TBE-vaksineLoading Les mer om TicoVac®LoadingReferanser:Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) – smitteveilederen, oppdatert 27.01.2023Tick Borne Encephalitis (TBE) – sjukdomsstatistik — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Lest 13.03.2023Süss J. Epidemiology and ecology of TBE relevant to the production of effective vaccines. Vaccine 2003:S1/19-35.Süss J. Tick-borne encephalitis 2010: Epidemiology, risk areas, and virus strains in Europe and Asia – An overview. Ticks Tick Borne Dis 2011;2:2-15.
Om TicoVac® og TBE
Preparatomtale
PP-TCV-NOR-0213 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei