Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om TicoVac & TBEHva er TBE?Risikoområder for TBESymptomer og diagnostikkAnbefalinger TBE-vaksine
TicoVac® 
DoseringEffekt og sikkerhetImmunogenisitetBivirkningerViktig sikkerhetsinformasjonReal World EvidenceOpplæringsmateriellSpørsmål og svar om TBEMateriellVideo
Symptomer og diagnostikkSymptomer

Det er vanlig med et bifasisk forløp ved skogflåttencefalitt (TBE), med spesifikke symptomer for hver fase. Det er stor variasjon i det kliniske bildet fra asymptomatisk til svært alvorlig sykdom.1

  • Under den første fasen kan en oppleve influensa-lignende symptomer som feber, hodepine og muskelsmerter.
  • Etter et feberfritt intervall på ca. én uke, følger hos ca. 30% av de syke symptomer på hjernebetennelse i form av høyere og mer langvarig feber, verre hodesmerter, søvnløshet, forvirring, ev. oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og pareser.
Langvarige symptomer

Mange får langvarig rekonvalesens med hodepine, konsentrasjons­vansker og søvnplager. Sekveler i form av nevropsykiatriske symptomer, hodepine, balanse- og bevegelsesproblemer er vanlige og oppstår hos ca 10 % av dem som får encefalitt.1

Dødeligheten (letaliteten) i Vest-Europa er < 1%, mens ca. 3% av de smittede får permanente pareser. Sykdommen har vanligvis et mildere forløp hos små barn.1

DiagnostikkUlike metoder benyttes til å diagnostisere TBE avhengig av hvor i sykdomsforløpet pasienten er.
  • Selve viruset påvises i den viremiske første fasen av sykdommen, og da kan virus-RNA påvises ved polymerasekjedereaksjon (PCR).1
  • I den andre alvorlige fasen kan TBE diagnostiseres via antistoffer mot TBE-virus. Standard laboratoriemetode for å stille diagnosen er undersøkelse av både serum og spinalvæske for å påvise spesifikke IgM- og IgG-antistoffer mot TBE-virus. Til dette kan det brukes en Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)-test eller IIF (Euroimmun Anti-TBE Virus).2

Antistoffundersøkelser for TBE-virus kan gjøres ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand og Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet. Ved mistanke om akutte tilfeller kan urinprøve være et supplerende prøvemateriale i tillegg til serum og spinalvæske som bør tas av alle. 

Det kan være kryssreaksjoner mellom TBE-virus og andre flavivirus.

TBE er meldepliktig
Tilfeller som oppfyller meldingskriteriene, meldes til Folkehelseinstituttet.
Skogflåttencefalitt har vært meldepliktig i Norge siden 1975.

Kriterier for melding av skogflåttencefalitt er3:
Laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalvæsken og serum ved isolering eller nukleinsyrepåvisning, eller påvisning av spesifikk antistoffrespons i serum og/eller cerebrospinalvæske.

Tilpasset fra Dobler et al. 20214

Les mer om TicoVac®Loading

Kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, og informasjon om fertilitet, graviditet og amming.

Viktig sikkerhetsinformasjonLoading

Det er lang erfaring med bruk av TicoVac®. Finn ut mer om langtidsdata fra overvåkningsstudier.

Real World EvidenceLoading
Referanser:Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - Smittevernveileder, oppdatert 27.01.2023Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalittvirus (TBE-virus), Veileder for Mikrobiologiske laboratorieanalyser, oppdatert 11.02.2022Folkehelseinstituttet, Meldingskriterier for sykdommer i MSIS, oppdatert 27.03.2023Dobler G, Erber W, Bröker M, Schmitt HJ, eds. The TBE Book. 4th ed. Singapore: Global Health Press; 2021. Tilgjengelig fra https://tbenews.com/tbe/
Om TicoVac® og TBE
Preparatomtale
PP-TCV-NOR-0213 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei