Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss
Om TicoVac & TBEHva er TBE?Risikoområder for TBESymptomer og diagnostikkAnbefalinger TBE-vaksine
TicoVac® 
DoseringEffekt og sikkerhetImmunogenisitetBivirkningerViktig sikkerhetsinformasjonReal World EvidenceOpplæringsmateriellSpørsmål og svar om TBEMateriellVideo
Hva er Skogflåttencefalitt (TBE)?

TBE er en sjelden sykdom forårsaket av TBE-viruset (Tick-Borne Encephalitis-virus), som kan gi hjernebetennelse.

TBE-viruset finnes i flåttens spyttkjertler og kan overføres umiddelbart etter ett bitt fra en flått som bærer TBE-virus.1

TBE-viruset kan også smitte gjennom konsumering av upasteurisert melk og melkeprodukter, men dette er mer sjeldent.1

Det finnes tre subgrupper av TBE-viruset.2

  • Den vestlige/sentraleuropeiske (W-TBEV/CEEV)
  • Den sibirske varianten (S-TBEV)
  • En variant fra det fjerne Østen (FE-TBEV)

Disse subtypene har ulik geografisk distribusjon, ulike hovedvektorer og i noen tilfeller ulike kliniske symptomer.1,2

I 2019 ble det i EU/EØS-området rapportert 3246 tilfeller av TBE. Flest tilfeller per 100 000 innbyggere ble rapportert fra Litauen, Estland, Tsjekkia, Latvia, Slovenia, Slovakia og Sverige. I Sverige kalles sykdommen også for Roslagssjukan og i Finland for Kumlingesjukan.2

TBE symptomer opptrer vansligvis gjennom et 2-fasisk forløp, med spesifikke symptomer i hver fase. Les mer om dette under Symptomer og diagnostikk. 

Forekomst av TBE i Norge Før 2018 var det gjennomsnittlig 6-12 TBE- tilfeller årlig. For årene 2018 – 2021 har antall TBE-tilfeller smittet i Norge økt.2
  1994-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<1 år 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-9 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10-19 6 1 0 1 0 0 1 2 3 4 4
20-49 29 3 2 10 4 6 6 7 14 16 30
>50 år 40 2 4 2 5 6 9 17 19 20 35
Totalt 80 7 6 13 9 12 16 26 37 41 71

Tabell 1. Skogflåttencefalitt meldt MSIS 1994-2021 etter diagnoseår og aldersgruppe.2

Av de 318 tilfellene av skogflåttencefalitt meldt i perioden 1994-2021 var 269 smittet i Norge, 32 var smittet i utlandet og i 17 tilfeller var smittested ukjent. Per 2021 er tilfeller av skogflåttencefalitt meldt med smittested langs kysten av Agder, Vestfold og Telemark, og Viken.2

Andre flåttbårne sykdommer

Flått har potensial til å forårsake flere sykdommer, inkludert TBE og Lyme borreliose. I tabellen under kan du se mer på forskjellene mellom TBE og borreliose. 

Scroll left to view table
  TBE Borreliose
Patogen TBE-virus Bakterie (Borrelia burgdorferi)
Smittevei i flått Viruset sitter i spyttkjertlene Bakterien sitter i magesekken/ford
Tid overføring av patogen Umiddelbart etter flåttbitt1 Opptil 24 timer etter bitt3
Forekomst Sjelden Relativt vanlig
Behandling Det finnes ingen spesifikk behandling mot TBE Antibiotika
Vaksinasjon Ja Nei

Les mer om symptomer ved TBE-infeksjon og metoder for å diagnostisere TBE.

Symptomer og diagnostikkLoading
About TBE vs Lyme disease: What's the difference?
Watch Prof. Michael Kunze's video
Loading
Help inform individuals about TBE and the measures they can take to help protect themselves, including vaccination. Download handout Loading

Finn ut mer om hvor TBE-viruset finnes og hvor det er påvist smitte.

Risikoområder for TBELoading

Finn ut mer om hvor TBE-viruset finnes og hvor det er påvist smitte.

Les mer om TicoVac ®Loading
Referanser:Lindquist L, et al. Tick-borne encephalitis. The Lancet. 2008;371(9627):1861-71.Folkehelseinstituttet, Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner) - Smitteveilederen, oppdatert 27.01.2023Folkehelseinstituttet, Lyme borreliose – veileder for helsepersonell, oppdatert 07.09.2022
Om TicoVac og TBE
Preparatomtale
PP-TCV-NOR-0213 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei