Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Sign InLog Out
  • EN
Single LinkDropdownLabelLinkLinkLinkLinkLinked DropdownLabelLinkLinkLinkLinkMega MenuHeading

Example of description text sitting alongside header

LabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLink
Linked Mega MenuHeading

Example of description text sitting alongside header

LabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLinkLabelLinkLinkLinkLink
EN - EnglishSelect a languageLanguagesEN - EnglishFR - Françias
Abrocitinib og vaksinasjonCytokinerCytokiner

Cytokiner

Cytokine Signalling Forum (CSF)

JAKJAK

JAK-hemmere bivirkninger og sikkerhet

JAK-signalering

JAK-selektivitet

Spør JAK (Q&A)

Menu

Close

JAKADEMi webinar JAKADEMi webinar

Klinisk praksis ved moderat til alvorlig ulcerøs kolitt

Individ-tilpasset behandling av ulcerøs kolitt

Sikkerhetsanbefalinger for JAK-hemmere

Alopecia Areata - Behandling med ritlecitinib

Vaksinasjon & immunhemende medisiner

Oral Surveillance (tofacitinib) - Risikogrupper

LitteraturOpplæringsmateriell​​​​​​​VideoMateriell
Bivirkninger og sikkerhet

JAK-hemmere er potente immundempende legemidler. Dette innebærer at pasienter som bruker JAK-hemmere er utsatt for økt risiko for infeksjoner. Reaktivering av herpes zoster ser ut til å være en klasse-bivirkning av JAK-hemmere.4-6 Det er også observert endringer i leukocytt-nivåer og lipoproteiner i forbindelse med behandling med JAK-hemmere. Se forøvrig preparatomtalene (SPC) for hver enkelt JAK-hemmer for nærmere beskrivelse av bivirkninger av både ulik alvorlighet og hyppighet.

På bakgrunn av EMAs gjennomgang av tilgjengelige data for fem JAK-hemmere7, er SPC’ene for disse JAK-hemmerne blitt oppdatert, og det er blitt sendt ut et “Kjære helsepersonellbrev” (18. mars 2023)8.  Hensikten med utsendelsen av brevet var å komme med oppdaterte anbefalinger for å minimere risikoen for malignitet, alvorlige kardiovaskulære hendelser, alvorlige infeksjoner, venøs tromboembolisme og dødelighet ved bruk av Janus-kinase (JAK)-hemmere. Brevet inneholdt et sammendrag med følgende underpunkter:

  • En økt forekomst av malignitet, alvorlige kardiovaskulære hendelser, alvorlige infeksjoner, venøs tromboembolisme (VTE) og dødelighet har blitt observert ved behandling med JAK-hemmere sammenlignet med TNF-α-hemmere hos revmatoid artritt (RA)-pasienter med enkelte risikofaktorer.
  • Disse risikoene anses som klasseeffekter og relevante for alle godkjente indikasjoner av JAK-hemmere ved inflammatoriske og dermatologiske sykdommer.
  • Disse JAK-hemmerne bør kun brukes hvis ingen andre egnede behandlings-alternativer er tilgjengelig hos pasienter som er 65 år og eldre, er røykere eller tidligere langtidsrøykere eller har andre kardiovaskulære risikofaktorer eller risikofaktorer for malignitet.
  • JAK-hemmere bør brukes med forsiktighet hos pasienter med andre risikofaktorer for venøs tromboembolisme enn de som er oppført ovenfor.
  • Doseringsanbefalinger er revidert for enkelte pasientgrupper med risikofaktorer.
  • Regelmessige hudundersøkelser anbefales for alle pasienter.
  • Forskrivere bør snakke med pasientene om risikoen forbundet med bruk av JAK-hemmere.


SPC og pakningsvedlegg, samt opplæringsmateriell til helsepersonell og pasienter, er oppdatert i tråd med de nye anbefalingene fra EMA.
Dette brevet gir ikke en fullstendig beskrivelse av fordelene og risikoene knyttet til bruken av disse legemidlene. Ytterligere informasjon finnes i den oppdaterte SPC’en for de respektive legemidlene.

H4 (Mobile)H4 (Mobile)
Referanser:

1.  Winthrop KL et al. Nat Rev Rheumatol 2017 (13); 234-240, 2. Harigai M et al. Rheumatology 2019;58(Suppl 1):i34-i42, 3. Bechman K et al. Rheumatology 2019; 58(10): 1755-1766, 4. Xeljanz (tofacitinib) preparatomtale (SPC), 5. baricitinib SPC, 20.07.2023, 6. upadacitinib SPC, 20.07.2023, 7. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/janus-kinase-inhibitors-jaki, 8. https://www.felleskatalogen.no/medisin/dokument/brev-helsepersonell-jak-hemmere
JAK
Les mer om tofacitinib

www.xeljanz.no

Loading
Les mer om abrocitinib

www.cibinqo.no

Loading
Preparatomtale Cibinqo Preparatomtale Xeljanz
PP-UNP-NOR-0999 | Utarbeidet 04.2024

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei