Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om CIBINQO Om CIBINQOVirkningsmekanismeEffektEffektStudieprogram + Hvorfor bruke CIBINQOEffekt av CIBINQO med topikal behandlingEffekt av CIBINQO uten topikal behandlingHead-2-head: CIBINQO vs dupilumabEffekt hos ungdom (12-<18)Reduksjon i risiko for oppblussLangtids effektresultaterHvem kan bruke CIBINQOSkår i CIBINQO-studierSikkerhetSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdier Dosering & monitoreringDosering &
monitorering
DoseringLaboratorieovervåkning
OpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Head-2-head: CIBINQO vs dupilumab

JADE DARE var en fase IIIb randomisert, dobbeltblind, dobbeltdummy, aktiv-kontrollert, multisenterstudie designet for å vurdere effekt og sikkerhet til Cibinqo 200 mg OD sammenlignet med dupilumab 300 mg Q2W hos voksne (≥18 år) i kombinasjon med medikamentell lokalbehandling, hos pasienter med moderat -til alvorlig atopisk dermatitt.¹ 

Hudforbedring

Kløelindrende effekt

Se studiedesign >

Signifikant hudforbedring med Cibinqo vs dupilumab er vist ved både uke 4 og 161-2

EASI-90: Cibinqo vs dupilumab ved uke 4 (primært endepunkt)1,2

Tilpasset av Pfizer2

EASI-90: Cibinqo vs dupilumab ved uke 16 (sekundært endepunkt)1,2

Tilpasset av Pfizer2

EASI-100: Cibinqo vs dupilumab ved uke 161,2

Tilpasset av Pfizer2

Sikkerhetsprofil for CIBINQO LoadingJADE DARE Studiedesign

Study design2

Tilpasset av Pfizer2

All patients to apply standardized background topical medication daily to active lesions throughout the studyca. After a loading dose of 600 mg at baseline
b. Patients discontinuing early from treatment or ineligible for the B7451015 (NCT03422822) long-term extension study, will undergo a 4-week follow-up period
c. Non-medicated topical therapy and medicated topical therapy (TCS, TCI, or PDE4 inhibitor)

Primære endepunkt:

  • Respons basert på oppnåelse av minst en 4-punkts forbedring i alvorlighetsgraden av PP-NRS4 fra baseline ved uke 2 
  • Respons basert på oppnåelse av EASI-90 (≥90 % forbedring fra baseline) ved uke 4 
Viktige sekundære endepunkt:
  • EASI-90 respons ved uke 2, 4, 8, 12, 16, 20, 26
  • EASI-75, IGA respons ved uke 2, 8, 12, 20, 26
  • PP-NRS4, BSA, SCORAD respons ved uke 2, 4, 8, 12, 20, 26, 30
  • DLQI, POEM
PDE4=phosphodiesterase 4; OD=once daily; Q2W,=every other week; SC=subcutaneous; TCI=topical calcineurin inhibitor; TCS=topical corticosteroid; PP-NRS=Peak Pruritus Numerical Rating Scale; EASI=Eczema Area and Severity Index; IGA=Investigator's Global Assessment; BSA=Body-surface area; DLQI=Dermatology Life Quality Index; SCORAD=SCORing Atopic Dermatitis; POEM=Patient Oriented Eczema Mesure; AD=Atopic Dermatitis; JAK=Janus kinase; IL=inter leukin
Finn ut mer Har du spørsmål om effekt? Be om en eRep-samtaleLoadingRask og signifikant kløelindring hos vs dupilumab¹ Se resultaterLoadingReferences:CIBINQO SPCReich K et al. Lancet 2022; 400: 273–82 incl. appendixes (JADE DARE)

Se studiedesign >

Rask og signifikant kløelindring en dag etter første dose med Cibinqo 200 mg + TCS vs dupilumab + TCS1-2

PP-NRS4: Cibinqo vs dupilumab ved uke 2 (primært endepunkt)1,2Tilpasset av Pfizer2 Sikkerhetsprofil for CIBINQO LoadingJADE DARE Studiedesign

Study design1

Tilpasset av Pfizer2All patients to apply standardized background topical medication daily to active lesions throughout the studyca. After a loading dose of 600 mg at baseline
b. Patients discontinuing early from treatment or ineligible for the B7451015 (NCT03422822) long-term extension study, will undergo a 4-week follow-up period
c. Non-medicated topical therapy and medicated topical therapy (TCS, TCI, or PDE4 inhibitor)

Primære endepunkt:

  • Respons basert på oppnåelse av minst en 4-punkts forbedring i alvorlighetsgraden av PP-NRS4 fra baseline ved uke 2
  • Respons basert på oppnåelse av EASI-90 (≥90 % forbedring fra baseline) ved uke 4 

Viktige sekundære endepunkt:

  • PP-NRS4 response at weeks 2, 4, and 12
  • PSAAD change from baseline at week 12
Finn ut mer Har du spørsmål om effekt? Be om en eRep-samtaleLoading Reduksjon i risiko for oppbluss Se resultaterLoadingReferences:CIBINQO SPCReich K et al. Lancet 2022; 400: 273–82 incl. appendixes (JADE DARE)
Effekt

Cibinqo brukerveiledning

Brosjyre med praktisk informasjon om dosering, dosejustering, overvåking, retningslinjer og sjekklister.​​​​​

Last ned eller bestillLoading
Preparatomtale
PP-CIB-NOR-0064 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei
Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.