Kun for helsepersonell

Søk

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Om CIBINQO Om CIBINQOVirkningsmekanismeEffektEffektStudieprogram + Hvorfor bruke CIBINQOEffekt av CIBINQO med topikal behandlingEffekt av CIBINQO uten topikal behandlingHead-2-head: CIBINQO vs dupilumabEffekt hos ungdom (12-<18)Reduksjon i risiko for oppblussLangtids effektresultaterHvem kan bruke CIBINQOSkår i CIBINQO-studierSikkerhetSikkerhetSikkerhetsprofilUtvalgte bivirkningerUnormale laboratorieverdier Dosering & monitoreringDosering &
monitorering
DoseringLaboratorieovervåkning
OpplæringsmateriellOpplæringsmateriellMateriellVideo
Studieprogram + Hvorfor bruke CIBINQO

JADE Studieprogram

Hvorfor bruke CIBINQO

I JADE-studiene ble >3850 voksne og ungdom med moderat til alvorlig AD evaluert1-6

Viktige endepunkter og mål i studiene:

JADE MONO-1 and MONO-2

CIBINQO vs placebo som monoterapi hos 654 voksne og 124 ungdom ≥12 år (N=778)2,3

 • Hudforbedring (EASI-75 og IGA 0/1) ved uke 12 
 • Kløelindrende effekt (PP-NRS4) ved uke 2, 4 og 12
Se resultater & studiedesignLoading
JADE COMPARE

CIBINQO vs placebo og vs dupilumab som kombinasjonsbehandling med TCS hos 837 voksne ≥18 år1

 • Hudforbedring (EASI-75 og IGA 0/1) vs placebo ved uke 12 og 16
 • Kløelindrende effekt (PP-NRS4) vs dupilumab ved uke 2
Se resultater & studiedesign Loading
JADE DARE

Head-to-head klinisk studie: CIBINQO 200 mg vs. dupilumab som en kombinasjonsbehandling med TCS hos 727 pasienter i alderen ≥18 år6

 • Itch relief (PP-NRS4) at week 2 
 • Skin clearance (EASI-90) at week 4 and week 16 

Head-to-head clinical trial studied CIBINQO 200 mg vs dupilumab as a combination therapy with TCS in 727 patients aged ≥18 years6

 • Itch relief (PP-NRS4) at week 2 
 • Skin clearance (EASI-90) at week 4 and week 16
Se resultater & studiedesign Loading
JADE TEEN

CIBINQO vs placebo som kombinasjonsbehandling med TCS hos 285 ungdom 12 til <18 år5

 • Hudforbedring (EASI-75 and IGA 0/1) ved uke 12 
 • Kløelindrende effekt (PP-NRS4) ved uke 2, 4, og 12
NB! CIBINQO er kun godkjent for bruk hos voksne > 18 år i Norge
Se resultater & studiedesign Loading
JADE REGIMEN

CIBINQO som monoterapi hos 987 voksne og 246 ungdom ≥12 år (N=1233)4

Respondere* (n=798) ble identifisert etter 12-ukers OL-behandling med CIBINQO 200 mg og randomisert til CIBINQO 200 mg, CIBINQO 100 mg eller placebo i løpet av en 40-ukers vedlikeholdsperiode for å vurdere: 

 • Tap av respons (risiko og sannsynlighet for oppbluss) og behov for tilleggsmedisinering i vedlikeholdsperioden og andel pasienter som gjenopprettet EASI-75 med tilleggsbehandling (CIBINQO 200 mg + TCS) ved oppbluss
Se resultater & studiedesign Loading
JADE EXTEND

En pågående langtids sikkerhets- og effektstudie som evaluerte Cibinqo +/- TCS hos voksne og ungdom i alderen ≥12 år8

 • Sikkerhets- og effektendepunkter vurdert opptil 96 uker
 • Interimanalyse av effekt ved 96 ukers behandling
 

An ongoing long-term extension safety and efficacy study evaluating CIBINQO +/- TCS in adults and adolescents aged ≥12 years7,8

 • Safety and efficacy endpoints assessed beyond 92 weeks
 • Efficacy interim analysis at 48 weeks of treatment
Pasienter som fullførte en kvalifiserende JADE-studie var kvalifisert til å gå over til JADE EXTEND.Se interimresultater & studiedesignLoading
Title
CIBINQO har blitt grundig studert i 7 fase 3-studier, inkludert 1 pågående langtidsstudie som evaluerte sikkerhet og effekt hos pasienter med moderat til alvorlig AD1-7
EASI-75 response is defined as at least 75% improvement in EASI score from baseline.
PP-NRS4 is defined as an improvement of ≥4 points from baseline in the severity of PP-NRS.
TCS includes low- to medium-potency topical corticosteroids, topical calcineurin inhibitors, or topical phosphodiesterase-4 inhibitors, per protocol guidance in JADE COMPARE, JADE DARE, and JADE TEEN. Nonmedicated topicals were also required.1,5,6,9
TCS in the rescue period of JADE REGIMEN included any potency topical corticosteroids, topical calcineurin inhibitors, or topical phosphodiesterase-4 inhibitors, used per investigator’s usual practice.
+/- TCS includes any potency topical corticosteroids, topical calcineurin inhibitors, or topical phosphodiesterase-4 inhibitors and were permitted throughout JADE EXTEND, per the treating physician’s usual practice. Nonmedicated topicals were also permitted.
Responder criteria at week 12 are defined as achieving an IGA 0/1 with a reduction from baseline of ≥2 points and reaching EASI-75.Protocol-defined flare requiring rescue treatment: A loss of at least 50% of the EASI response achieved at week 12 (open-label induction period) plus a new IGA score of 2 or higher.Patients from JADE REGIMEN who completed the OL period and were nonresponders were eligible to transition into JADE EXTEND, in addition to patients who completed the rescue period.
AD=atopic dermatitis; EASI=Eczema Area and Severity Index; IGA=Investigator’s Global Assessment; PP-NRS=Peak Pruritus Numerical Rating Scale; OL=open-label.
Finn ut mer Har du spørsmål om noen av JADE-studiene?


Be om en eRep-samtaleLoading
Effektdata med CIBINQO

Discover the efficacy of CIBINQO

Se effektdataLoading
References:Bieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112.Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266.Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873.Blauvelt A, Silverberg JI, Lynde CW, et al. Abrocitinib induction, randomized withdrawal, and retreatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the JAK1 Atopic Dermatitis Efficacy and Safety (JADE) REGIMEN phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):104-112.Eichenfield LF, Flohr C, Sidbury R, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in combination with topical therapy in adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis: the JADE TEEN randomized clinical trial. [published correction appears in JAMA Dermatol. 2021 Oct 1;157(10):1246] JAMA Dermatol. 2021;157(10):1165-1173.Reich K et al. Lancet 2022; 400: 273–82, incl. appendixes (JADE DARE)CIBINQO SPCClinicalTrials.gov identifier: NCT03422822. Study to evaluate efficacy and safety of PF-04965842 with or without topical medications in subjects aged 12 years and older with moderate to severe atopic dermatitis (JADE EXTEND). Updated 14 May 2021. Accessed 9 June 2021. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03422822Eichenfield LF, Flohr C, Sidbury R, et al. Supplementary protocol to: Efficacy and safety of abrocitinib in combination with topical therapy in adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis: the JADE TEEN randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2021;157(10):1165-1173.
I klinisk praksis oppnår mange pasienter ikke sine behandlingsmål

Pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt (AD) opplever sykdommen ulikt og vektlegger ulike faktorer ved valg av behandling. Dette varierer også over tid. Det er derfor viktig å tilpasse behandlingen i henhold til individuelle behov.

Med Cibinqo vil lege og pasient sammen kunne finne en behandling som dekker mange av de behovene.

CIBINQO har i kliniske studier vist rask og vedvarende effekt. I tillegg er det mulig med fleksibel dosering i henhold til pasientkarakteristika og behov:

Cibinqo reduserer kløe og betennelse i huden ved å redusere aktiviteten til Janus-kinaseenzymer. Dette kan igjen redusere søvnforstyrrelser og andre følger av atopisk eksem, f.eks. angst eller depresjon, og forbedrer dermed den generelle livskvaliteten. 

EASI-75 response is defined as at least 75% improvement in EASI score from baseline.
PP-NRS4 is defined as an improvement of ≥4 points from baseline in the severity of PP-NRS.
TCS includes low- to medium-potency topical corticosteroids, topical calcineurin inhibitors, or topical phosphodiesterase-4 inhibitors, per protocol guidance in JADE COMPARE. Nonmedicated topicals were also required.
+/- TCS includes any potency topical corticosteroids, topical calcineurin inhibitors, or topical phosphodiesterase-4 inhibitors and were permitted throughout JADE EXTEND, per the treating physician’s usual practice. Nonmedicated topicals were also permitted.
Interim analysis of patients enrolled in JADE EXTEND after completing JADE MONO-1, JADE MONO-2, or JADE COMPARE, and who completed 48 and 96 weeks of observation in JADE EXTEND. Data presented as observed.
AD=atopic dermatitis; EASI=Eczema Area and Severity Index; PP-NRS=Peak Pruritus Numerical Rating Scale; Q2W=every 2 weeks.
Finn ut mer Har du spørsmål om effekt? Be om en eRep-samtaleLoading Hudforbedring ved CIBINQO + topikal behandling¹ Se resultaterLoadingReferences:CIBINQO SPCBieber T, Simpson EL, Silverberg JI, et al; for the JADE COMPARE Investigators. Abrocitinib versus placebo or dupilumab for atopic dermatitis. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112.Blauvelt A, Silverberg JI, Lynde CW, et al. Abrocitinib induction, randomized withdrawal, and retreatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the JAK1 Atopic Dermatitis Efficacy and Safety (JADE) REGIMEN phase 3 trial. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):104-112.Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in adults and adolescents with moderate-to-severe atopic dermatitis (JADE MONO-1): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10246):255-266.Silverberg JI, Simpson EL, Thyssen JP, et al. Efficacy and safety of abrocitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized clinical trial. (JADE MONO-2) JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873.
Effekt

Cibinqo brukerveiledning

Brosjyre med praktisk informasjon om dosering, dosejustering, overvåking, retningslinjer og sjekklister.​​​​​
 

Last ned eller bestillLoading
Preparatomtale
PP-CIB-NOR-0064 Mai 2023

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.