Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Hva slags pasienter ble inkludert i PALOMA-2?  

PALOMA-2 inkluderte en bred pasientpopulasjon, inkludert 22.3% pasienter med sykdomsfritt intervall (DFI) ≤ 12 måneder (40.1% >12 måneder)1

PALOMA-2 pasienter: baselinekarakteristika1
Scroll left to view table
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
Adapted from Finn RS, et al. 2016.1
Data cut-off date: February 26, 2016. Some percentages do not sum to 100 because of rounding.
There were no significant differences in baseline characteristics between the two treatment groups except for ECOG performance status (p=0.004). Some percentages do not sum to 100 because of rounding.
DFI was defined as the time from adjuvant or neoadjuvant therapy to recurrence. Newly metastatic disease applies to patients who had not received any prior systemic therapy, for whom a determination of DFI was not possible.1Patients who received anastrozole or letrozole as a component of their adjuvant or neoadjuvant therapy were excluded from the study if they had disease progression while receiving the therapy or within 12 months after completing the therapy.1
Les mer PALOMA-3

PALOMA-3 pasienter: baselinekarakteristika

Les mer
ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; HR+/HER2- = hormonreseptorpositiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ; LET = letrozol; mBC = metastatisk brystkreft; n = antall pasienter; PLA = placebo.Referanser:Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
PALOMA-2

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei