Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
PALOMA 2 - progresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)

I PALOMA-2 ga IBRANCE i kombinasjon med letrozol  > 2 års mPFS i 
førstelinje med en oppfølgingstid på 37.6 måneder1,2

PALOMA-2 PFS* Kaplan-Meierkurve1

2:1 randomisert, dobbeltblind fase 3-studie i postmenopausale kvinner med ER+/HER2- mBC (N=666)1

Blindet uavhengig sentral gjennomgang: 35.7 måneder mPFS med IBRANCE + letrozol (95% CI: 27.7–38.9) vs. 19.5 måneder mPFS med placebo + letrozol (95% CI: 16.6–26.6). (HR=0.611; 95% CI: 0.485–0.769)2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur neque tellus, elementum sit amet lectus id, congue varius elit. Fusce molestie urna id elit fermentum tincidunt. Proin vel nibh sed elit commodo efficitur nec nec ipsum. Aliquam erat volutpat. Suspendisse eu elit et nisi malesuada luctus. Phasellus nec velit dapibus, condimentum purus non, rutrum mi. In eros sem, pellentesque id congue mollis, vehicula sit amet neque. Quisque condimentum feugiat quam non rhoncus. Cras eget vestibulum urna. Nullam sodales ipsum elit, ac commodo odio fringilla at.

Tilpasset fra Finn RS, et al. 20161 and Rugo H, et al. 2019.²
*Evaluert i henhold til RECIST versjon 1.1.1 †Data cut-off dato: 26. februar 2016.1 Data cut-off dato: 31. mai 2017.
Oppdatert follow-up av primæranalysen i PALOMA-2: 37.6 måneder i IBRANCE + LET - armen.2

PFS var bedre med IBRANCE + aromatasehemmer enn med placebo + aromatasehemmer i en bred pasientpopulasjon

I en oppdatert, ikke forhåndsspesifisert, subgruppeanalyse, ga IBRANCE + letrozol lengre PFS enn placebo + letrozol ved førstelinjebehandling av postmenopausale pasienter på tvers av subgrupper. 

Subgrupper inkluderte:
  • Eldre pasienter (≥65 år)
  • Pasienter med visceral sykdom 
  • Pasienter med skjelettmetastaser (bone-only disease)
PALOMA-2 oppdatert, ikke forhåndsspesifisert, subgruppeanalyse2Adapted from Rugo H, et al. 2019.²
Updated follow-up of the primary analysis of PALOMA-2: 37.6 months in the IBRANCE + LET arm at data cut-off date of May 31, 2017.
1-sided P-value from the log-rank test.² 
Per tumour site.² 
TFI was defined as the time from the end of (neo)adjuvant therapy to disease progression.² 
A few patients initially enrolled as having measurable disease were later found to have non-measurable disease beyond bone-only disease.²
Last ned tabell
*Evaluated according to RECIST Version 1.1.¹Les mer PALOMA-3

PALOMA-3 progresjonsfri overlevelse

Les mer 
BICR = blindet uavhengig sentral vurdering; Cl = konfidensintervall; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; 
ET= endokrin behandling; HR = hazard ratio; ER+/HER2- = hormonreseptorpositiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ; IA = utprøvervurdert; LET = letrozol; mBC = metastatisk brystkreft; mPFS = median progresjonsfri overlevelse; N/n = antall pasienter; NE= kan ikke estimeres; PFS = progresjonsfri overlevelsel; PLA = placebo; RECIST = Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; TFI = behandlingsfritt intervall.
References:Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
PALOMA-2 P-REALITY real world studie

Les mer om effekten av IBRANCE i kombinasjon med letrozol i klinisk praksis (real world studie) 

Les merLoading

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei