Kun for helsepersonell

Søk 

Menu

Close

Logg innLogg ut
LegemiddelTerapiområdeUtforsk merUtforsk merMateriellVideo/podkastNyhetsbrevKontakt oss

Menu

Close

Effekt og sikkerhetPALOMA-2Studiedesign Pasienter: baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunktTumorkontroll (sekundært endepunkt)PALOMA-3StudiedesignPasienter baselinekarakteristikaProgresjonsfri overlevelse (primært endepunkt)Totaloverlevelse (sekundært endepunkt)Tumorkontroll (sekundært endepunkt)Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsprofil - oversikt Bivirkninger i PALOMA-studiene Laboratorieabnormaliteter i PALOMA-studienePALOMA-2 adverse eventsPALOMA-3 adverse eventsUtvalgt sikkerhetsinformasjon IBRANCE langtidssikkerhetGastrointestinal- og levertoksisitet  Effekt av IBRANCE på QTc- intervalletEldre pasienterVisceral sykdom Dosereduksjon og effekt DoseringIbrance tabletter - anbefalt doseringIbrance tabletter - dosejustering OppfølgingOppfølging av pasienter på IbranceLivskvalitet PALOMA-2: livskvalitetPALOMA-3: livskvalitetPALOMA-3: tid til forverring av smertesymptomerReal world evidenceIbrance RWE-studierP-REALITY P-REALITY pasientkarakteristikaP-REALITY real-world progresjonsfri overlevelseOpplæringsmateriellMateriellVideo
Tumorkontroll
(sekundært endepunkt)
I PALOMA-2 ga IBRANCE i kombinasjon med letrozol forbedret tumorrespons hos postmenopausale kvinner​

IBRANCE i kombinasjon med letrozol ga forbedret tumorrespons sammenlignet med placebo + letrozol i førstelinje og innenfor viscerale subgrupper1,2

PALOMA-2 tumorrespons1Adapted from Finn RS, et al. 2016.1
Data cut-off date: February 26, 2016.1
Defined as confirmed complete response or partial response.
Defined as confirmed complete response, partial response, or stable disease for ≥24 weeks.

Hos pasienter med viscerale metastaser, som ikke hadde mottatt tidligere endokrin behandling for avansert sykdom, var ORR 55.1% for IBRANCE i kombinasjon med letrozol (n=214) vs 40% med placebo + letrozol (n=110)2

Les mer PALOMA-3

Tumorrespons i PALOMA-3

Les mer
CBR = clinical benefit rate; ET = endokrin behandling; HR+/HER2- = hormonreseptorpositiv, human epidermal vekstfaktor reseptor 2-negativ; ITT = intention to treat; LET = letrozol; mBC = metastatisk brystkreft; n = antall pasienter; ORR = objektiv responsrate; PLA = placebo.Refereanser:Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680.
Preparatomtale
PP-IBR-NOR-0324 | Utarbeidet 09.2023
PALOMA-2 P-REALITY real world studie

Les mer om effekten av IBRANCE i kombinasjon med letrozol i klinisk praksis (real world studie) 

Les mer

Pfizer AS, Org.nr 915 213 596

Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Tlf.: +47 67 52 61 00


PP-BCP-NOR-0001 juni 2023

Copyright © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.

 
 

Du forlater nå PfizerPro.no
Nettstedet du kommer til er hverken eid eller kontrollert av Pfizer i Norge. Pfizer i Norge er ikke ansvarlig for innholdet på nettstedet du kommer til.
Kun for helsepersonell

Dette nettstedet er kun for helsepersonell.

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell som definert i legemiddelforskriften §13-1.

Ved å velge "nei" vil du komme til Pfizer.no som er åpen for allmenheten.

Ja Nei